Naturvårdsprogram

Ett naturvårdsprogram går först och främst ut på att ta tillvara befintlig kunskap kring värdefull natur, och på olika sätt bidra till att värdena finns kvar även i framtiden.

Bild till sidan med naturvårdsprogrammet

Syftet med naturvårdsprogrammet är också att det ska vara underlag för kommunens plan- och naturvårdsarbete framöver, och fungera som inspiration- och informationskälla.

Naturvårdsprogram för Ystads kommun med kartor, kan du hämta via länkar på den här sidan. Filen till programmet är ganska stor så därför finns den också uppdelad i mindre delar för att den ska vara lättare att öppna.

Publicerad 2022-11-26, Uppdaterad 2023-05-02