20200402_110244.jpg

Tips och råd till dig som ska ordna parkering i Ystads kommun

Ystads kommun har antagit dokumentet Strategier och riktlinjer för parkering - där framgår hur kommunen vill arbeta med parkering för att skapa ett attraktivt och hållbart Ystad.

Som ett komplement till strategidokumentet finns detta rådgivande dokument. Syftet med dokumentet är dels att stötta fastighetsägare i arbetet med att införa mobilitetsåtgärder som kan ge reducerade parkeringstal och dels ge tips och råd till både fastighetsägare och kommunens tjänstepersoner kring utformning och lokalisering av parkering för bil och cykel.

Dokumentet innehåller exempel på olika mobilitetsåtgärder fastighetsägare kan vidta för att uppmuntra till hållbart resande och minska efterfrågan på bilparkering. Det innehåller också tips och råd kring utformning av cykelparkering och bilparkering, vad man ska tänka på kring gestaltning av parkering samt standardmått för parkering.

Dokument:

 

Publicerad 2023-11-21