Gator och trafik

Samhällsbyggnad ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar, torg och parkeringsplatser. Kontakta oss via formuläret nedan om du vill lämna synpunkter, komma med nya idéer eller om du anser att något behöver åtgärdas. 

Publicerad 2013-10-02, Uppdaterad 2016-12-20