Kartdatabas och kartframställning

Ur kommunens kartdatabaser kan vi framställa småskaliga och storskaliga kartor. Kartdatabasen uppdateras ständigt.

Syftet med kartan bestämmer dess innehåll, skala och layout. Kartprodukter kan levereras i de flesta data-format eller som papperskarta.

Våra kartdata är dels Primärkartan, det grundläggande storskaliga kartverk som är grunden för planering och utveckling i kommunens tätorter.

Genom vår medverkan i Geodatasamverkan  har Ystads kommun tillgång till kvalificerade geodata från 17 organisationer; Lantmäteriet, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, SGU, SMHI, Trafikverket med flera.

Från vår sida levererar vi enligt avtal med bland annat Lantmäteriet och Trafikverket geodata som de sedan använder i sin kartproduktion.

Publicerad 2016-08-31, Uppdaterad 2019-02-05

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel: 0411-57 72 30
E-post: gis@ystad.se