Kontakt

Mark- inköp/försäljning
Andreas Olsson
Mark- och exploateringschef
0411-57 70 22

Kontakt

Försäljning villatomter
Ida Olofsson
Mark- och exploateringsingenjör
ida.olofsson@ystad.se
0411 - 57 72 70

Kontakt

Arrenden (föräldraledig)
Sofie Andersson
Markförvaltare
0411 - 57 73 19

Kontakt

Arrenden (vikarie för Sofie)
Sandra Persson
Markförvaltare
sandra.a.persson@ystad.se
0411 - 57 73 19

Kontakt

Etablering / industrimark
Åsa Bodeborn
Näringslivsutvecklare
0411-57 70 42