Kontakt

Mark- inköp/försäljning
Andreas Olsson
Mark- och exploateringschef
0411-57 70 22

Kontakt

Försäljning villatomter
Sofie Andersson
Markförvaltare
0411 - 57 73 19

Kontakt

Etablering / industrimark
Åsa Bodeborn
Näringslivsutvecklare
0411-57 70 42