QS_PWS_DSC4986.jpg

Fyrfackskärl

Fyrfackskärl – kärl för sortering av förpackningar och tidningar vid bostaden

Enligt en regeringsförordning från 2022 ska alla kommuner från den 1 januari 2027 ska se till att det finns möjlighet för bostadsnära insamling av pappers-, plast-, glas och metallförpackningar. Det innebär att Ystads kommun nu börjar resan mot att kommuninvånarna ska kunna källsortera sina förpackningar hemma. För boende i villa och fritidshus kommer detta främst att ske genom så kallade fyrfackskärl. Insamling i fyrfackskärl innebär två kärl med fyra fack i vardera, där hushållen kan sortera tidningar, pappers-, plast-, glas och metallförpackningar samt mat- och restavfall.

Preliminärt sker införandet av fyrfackskärl 2024-2025. Berörda hushåll kommer att få reda på när det är deras tur att får de nya kärlen i god tid innan de sätts ut.

Det kan redan nu vara bra att planera för de nya kärlen, om du funderar på att bygga en uppställningsplats för sina sopkärl. Kärlen är 80 cm breda och 90 cm djupa och man ska tänka på att det ska vara minst 5 cm mellan kärlen när de står uppställda intill varandra. Har du kärl för trädgårdsavfall ska du ha plats även för detta.

Publicerad 2023-03-01

Kontakta oss

Tekniska avdelningens kundservice
Telefon: 0411-57 77 77
(måndag-fredag kl. 9-12)
E-post: tekniska@ystad.se