Förbered dig

Underlätta soptömningen.

Avfallsutrymmen/uppställningsplats

På hämtningsdagen ska sopkärlet stå lättillgängligt för sophämtaren.
Om du normalt inte har kärlet i ytterkanten av tomten ska det köras ut till närmast farbara väg det vill säga där sopbilen kan stanna, innan kl 06.00 på hämtningsdagen.

Det är det också viktigt att tänka på att handtaget och hjulen placeras ut mot vägen så att sophämtaren slipper vända på kärlet. Denna lilla skillnad kan motverka skador i axlar och rygg.

Vill du göra iordning en permanent uppställningsplats för dina sopkärl?

En liten hasp eller lås som försvårar tömningen får inte förekomma. Renhållarna använder handskar och det ska vara enkelt att dra ut kärlen. Prata med din renhållare vad hen rekomenderar för just din uppställningsplats eller kontakta kundtjänst.

Minsta rekommenderade mått för kärlen

  • 140liter/matkärl (bredd 50cm, djup 60cm)
  • 190liter/restavfall (bredd 60cm, djup 75cm)
  • 240liter/restavfall (bredd 70cm, djup 75cm)

Är du fastighetsägare för flerfamiljshus?

Kontakta sedan oss så hjälper vi dig.

Två-facks bil, bild Lotte Nilsson Ystads kommun handtaget utåt

Transportväg

Marken som sopkärlen ska dras på ska vara hårdgjord och plan.
Kullersten eller ett tjockt lager singel (eller träspån) kan försvåra hämtningen av soporna, speciellt om kärlet är tungt. Det får inte heller finnas några trånga passager eller trappsteg. Sopkärl ska gå lätt och snabbt att dra.

Alla fastighetsägare är skyldiga att hålla dragvägen snö- och isfri, så att sophämtarna kan rulla ut och tömma kärlet utan att riskera brutna armar och ben.

Paketera ordentligt

Att arbeta med sophämtning är ett relativt riskabelt jobb. Förutom att risken för förslitningsskador är stor, finns det också en risk att skära sig på vasst avfall eller andas in damm och mögelsporer. Av denna anledning är det viktigt att du paketerar dina sopor väl. Allt avfall ska paketeras, men speciellt viktigt är det att paketera dammande avfall samt glas och/eller porslin. Om du slänger aska från en kamin eller en grill i hushållsavfallet ska det packas i plastpåsar, vilka ska knytas ordentligt och läggas överst i sopkärlet.

Kärlets vikt

Sopkärlet får inte vara för tungt. Det finns rekommendationer för hur mycket de olika kärlen får väga. Om sopkärlet är för tungt riskerar du att inte få det tömt.

Har du mycket sopor vid enstaka tillfällen går det bra att kontakta Avfallsenheten på Ystads kommun och beställa en extra tömning, som då genomförs i samband med ordinarie tömning, mot en liten avgift. Märker du att kärlet alltid blir för fullt behöver du ett större sopkärl. Kontakta Avfallsenheten för mer information.

Grovsopor (t.ex. möbler, stora mattor och madrasser) får inte placeras i kärlet som är avsett för hushållsavfall. På Hedeskoga återvinningscentral kan du lämna dina grovsopor gratis som privatperson och mot avgift om du är företagare.

Förpackningar ska sorteras ut och lämnas på  återvinningsstationerna.

 kärl_SofiaGüll

Publicerad 2013-12-17, Uppdaterad 2020-02-06

Kontakta oss

Kundtjänst 
Telefon: 0411-57 71 00 (vardagar 9-12 och 13-15)
E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se

Renhållningschef
Catarina Göransson
Telefon: 0411-57 72 48
E-post: catarina.goransson@ystad.se

Miljöstrateg
Emma Nilsson
Telefon: 0411-57 70 86
E-post: emma.e.nilsson@ystad.se

Kommunikatör
Elin Jöryd 
Telefon: 0411-57 70 23
E-post: elin.joryd@ystad.se

Renhållningsordning

Regler och riktlinjer kring Ystads kommuns avfallshantering

Följ vårt arbete

Du kan följa vårt arbete i olika kanaler: