Hållare och påse.jpg

Så här går det till

Här får du reda på hur det går till när du börjar med matavfallssortering, hur tömning går till och hur du gör när du behöver nya påsar, bland annat. Kontakta avfallsenheten i Ystads kommun om du har ytterligare frågor.

Matavfallsinsamling - så här går det till

 • Anmäl till avfallsenhetens kundtjänst att du vill börja med matavfallssortering. Alla som sorterar ut sitt matavfall får 20 procent rabatt på sitt sopabonnemang.
 • När du anmäler dig till matavfallsinsamlingen i Ystads kommun får du kärl för matavfall och specialgjorda papperspåsar samt hållare till dessa levererade helt utan kostnad.
 • Använd bara den utrustning du får från avfallsenheten. De våtstarka papperspåsarna och påshållaren är speciellt avsedda för ändamålet.
 • Matavfallskärl töms samtidigt som kärl för restavfall. Kärlen ställs tillsammans, med handtagen mot sopbilen, senast kl. 06.00 på tömningsdagen.

Detta sorteras som matavfall

 • Matrester
 • Frukt- och grönsaksskal, blast och kärnhus
 • Äggskal
 • Fiskrens
 • Mindre köttben
 • Kaffesump, inklusive filter
 • Teblad och tepåsar (ej metallen om det finns någon sådan)
 • Matfett (torka ur stekpannan med hushållspapper och lägg i matavfallet)
 • Små mängder hushållspapper och servetter

OBS! Det är viktigt att kvaliteten på matavfallet är bra, eftersom det sedan ska spridas som biogödsel på våra åkrar. Endast papperspåsar, som tillhandahålls av avfallsenheten, får användas.

Så här fungerar tömningen

Tömning av kärl för matavfall sker i de flesta fall i samband med tömning av kärl för restavfall. Tömningen utförs av en sopbil med två fack - ett för matavfall och ett för restavfall. Matavfall från restauranger och storkök, som har stora kärl för matavfall, hämtas av en sopbil som endast hämtar matavfall.

Vid varje tömning görs en kvalitetskontroll för att upptäcka eventuell felsortering. En felsortering kan i värsta fall innebära att hela lasten med matavfall måste kasseras. Om matavfallskärlet inte används, eller kraven kring sortering inte följs, förbehåller vi oss rätten att ta tillbaka kärlet och därmed även matavfallsrabatten.

Vad händer med det insamlade matavfallet?

 • Allt insamlat matavfall transporteras till Sysavs förbehandlingsanläggning i Malmö.
 • Matavfallspåsarna delas sönder, pressas och blandas till en pumpbar massa som kallas slurry. Papperspåsarna skiljs ut och går till förbränning.
 • Slurryn körs till en biogasanläggning där massan pumpas in i en rötkammare. I den syrefria miljön i biogasanläggningen bildas metangas när fett, kolhydrater och proteiner bryts ner. Processen tar cirka tre veckor.
 • Gasen förädlas genom att renas från koldioxid, vilket gör att ren metan blir kvar. Koldioxiden som bildas i processen bidrar inte till något nettoutsläpp av klimatgaser.
 • Massan som blir kvar blir biogödsel. Biogödsel sprids på våra skånska åkrar och ersätter därmed importerad konstgödsel.
 • Den biogas som framställs i Skåne används som bränsle i bussar och bilar och ersätter därmed fossila bränslen.
Publicerad 2013-10-08, Uppdaterad 2019-09-06

Kontakt

Abonnemangsfrågor
Avfallsenhetens kundtjänst
Telefon: 0411-57 71 00
(vardagar 9-12 och  13-15)
E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se

Frågor kring matavfall
Avfallsenhetens miljöstrateg
Telefon: 0411-57 70 86
E-post: emma.e.nilsson@ystad.se

Nya påsar

Du som är villakund klämmer fast en tom matavfallspåse i det bruna kärlets lock när det är dags för tömning, så lämnar sopgubben nya påsar på kärlet. Du kan även hämta nya påsar hos avfallsenheten på Koppargatan 7 i Ystad.

För boende i flerfamiljshus är det fastighetsägaren som ansvarar för att beställa nya påsar hos avfallsenhetens kundtjänst.

Verksamheter kontaktar avfallsenhetens kundtjänst för att beställa nya påsar. Tänk på att beställa i tid - leverans kan ta upp till 14 dagar.

Ta hand om dina sopkärl

Se till att dina sopkärl är någorlunda rena och inte börjar sprida lukt. Tvätta av dem ibland och placera dem gärna på en skuggig plats. Har du inte möjlighet att tvätta kärlet själv, så finns det entreprenörer som utför kärltvätt. Sök ”kärltvätt” på Internet.

Dela kärl med grannen

Om du är villakund och har lite avfall i ditt kärl så kan du dela matavfallskärl med närmaste granne. Upp till 3 hushåll kan dela på ett kärl. Du kan även dela restavfallskärl (det vanliga gröna kärlet) med närmaste granne. Kontakta avfallsenhetens kundtjänst för mer information.