Informationsbroschyr från avfallsenheten 2019

Publicerad: 2019-06-17 10:56

Avfallsenheten skickar under vecka 24 ut en broschyr med nyttig information om avfallshanteringen i kommunen och tips kring sortering och hållbar konsumtion. Broschyren skickas ut till alla hushåll i Ystads kommun.

Informationsbroschyr 2019

Kategorier: Information, Tips, Farligt avfall, Klädbyte, Matavfall, Miljönärvänlig, Sortering, Sophämtning, Skräpplockning, Återbruk

Kommentarer