Sysav inför 26 kostnadsfria besök på återvinningscentraler

Idag kör en del företag in på Sysavs återvinningscentraler som privatpersoner och undgår betalning, en kostnad som då faller på kommunen. Sysav vill ha ett mer rättvist system och begränsar från och med februari 2023 företagens möjlighet att köra in utan att betala.

Privatpersoner har redan betalt sitt besök på en återvinningscentral via avfallstaxan. Företag ska alltid betala per besök, men alla gör inte det utan kör in med körkort eller privata kundkort. Statistik från Sysavs återvinningscentraler visar att en privatperson gör i snitt 7,5 besök per år. För att begränsa företagen att köra in som privatpersoner och undgå betalning införs ett maxantal på 26 kostnadsfria besök per myndig privatperson och år. Detta bedöms med god marginal räcka för privatpersoner. Från och med besök 27 kostar ett besök på återvinningscentralen 325 kr inklusive moms per gång.DCIM\101MEDIA\DJI_0384.JPG

Ett mer rättvist system

Förhoppningen är att detta blir ett mer rättvist system där företagen betalar för sina besök, istället för kommunerna och avfallskollektivet som annars är fallet. Sysavs styrelse har beslutat om att införa detta på Sysavs återvinningscentraler samt att utvärdera de 26 besöken ett år efter införandet som sker 3 mars 2023.

– Vi vill ha ett mer rättvist system där hushållen inte behöver bära upp företagens kostnader. Det ska också vara rättvist företag emellan – alla företag ska betala. Vi har försökt ta en dialog med de företag som utnyttjar systemet och kör in hundratals gånger per år utan att betala, men det har tyvärr inte resulterat i att de har ändrat beteende, säger Lars Carrick, chef för avdelningen återvinningsanläggningar på Sysav.

Varför 26 besök?

Cirka 95 procent av de som kör in med körkort eller kundkort för privatpersoner gör 1-26 besök per år. Den genomsnittlige besökaren gör 7,5 besök per år.

Hur funkar det?

26 fria besök gäller per myndig privatperson och kalenderår. Från och med besök 27 kostar ett besök på återvinningscentralen 325 kr inklusive moms per gång.

Företag ska fortsätta att betala för varje besök, precis som vanligt.

När införs det?

Systemet införs med start 3 mars 2023.

Återvinningscentral-trädgårdsavfallBakgrund

2019 infördes ett passersystem på Sysavs 15 återvinningscentraler för att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna som ibland utstår hot, våld och stölder, men även för att göra det tydligare och enklare för företagen att betala och för att förhindra missbruk av återvinningscentralen. Det förstnämnda har haft god effekt – arbetsmiljön har blivit bättre. Fler företag började också betala för sig än tidigare. Men inte alla, och viljan att betala för sig också har börjat minskat hos företagen. En bidragande orsak till detta kan vara att företag ser att inte alla betalar och då inte tycker att det är rättvist.

Hur finansieras återvinningscentralerna idag?

Idag betalar kommunen en avgift för alla besök. Både för privatpersoner (via avfallstaxan) och för företagen som inte betalar för sig. Därigenom är det kommunen som idag bär kostnaden för de företag som inte betalar.

Hur har andra gjort?

  • NSR (Nordvästra Skånes Renhållning) erbjuder 12 kostnadsfria besök per myndig person och år. Företagare betalar för alla besök.
  • Renhållningen Kristianstad erbjuder 24 kostnadsfria besök per en- och tvåbostadshus under ett år. För fritidshus och lägenheter erbjuds 12 kostnadsfria besök per år. Företagare betalar för alla besök.
  • Halmstad Energi och Miljö (HEM) erbjuder privatpersoner 15 kostnadsfria besök per år. Företag betalar för alla besök.

Relaterade länkar

Mer information på www.sysav.se

Publicerad 2023-01-09, Uppdaterad 2023-02-21