Verksamheter/ företag

Miljöhus, Bild Lotte Nilsson, Ystads kommun

Det är viktigt att sophanteringen blir rätt från början, därför erbjuder vi dig alltid rådgivning och informationsmaterial gratis. 

Det kan gälla hur avfallet ska sorteras, vilka material vi ska hämta eller hur många kärl som behövs. Alla har en skyldighet att känna till hur avfallet ska sorteras.
Tillsammans med dig kan vi hitta den bäst passande utrustningen och räkna ut hur lång tid det bör vara mellan tömningarna. Vi informerar även om hur lagstiftningen ser ut. 

Ombyggnad och nybyggnad

Vi är gärna med redan i planeringsstadiet och ger råd om hur avfallsutrymmen ska utformas så att de blir praktiska både för boende, personal och för de som hämtar avfallet. Det kan gälla storleken på utrymmet, dragväg, hur stora dörrposter ska vara, låsanordningar m.m.

Funderar ni på att bygga miljöhus/sorteringsgård eller göra i ordning befintligt soprum?

Genom att erbjuda fastighetsnära insamling ger ni era hyresgäster en bättre service. När du inför fastighetsnära insamling anlitar du själv någon entreprenad som hämtar det sorterade avfallet.
Ystads kommun hämtar restavfall, matavfall och trädgårdsavfall.

Vi hjälper er

  • Att vägleda er i vad som är lämpligt avfallsutrymme vid er fastighet, det finns mycket att ta hänsyn till och det är viktigt att göra rätt från början
  • Bidra med informationsmaterial till era hyresgäster
  • Informationsmöten kostnadsfritt för era hyresgäster gällande sortering i allmänhet
  • Alltid informationsmöte förslagsvis i miljöhuset/soprummet vid införande av matavfall

För att göra rätt måste man veta hur man ska göra och varför. Information, som t.ex. en sorteringsguide, till de som ska använda avfallssystemet är viktigt.

Informativa broschyrer nås via hemsidan, men de kan också beställas från oss via telefon.

På Hedeskoga återvinningscentral kan du som företagare lämna ditt avfall, läs mer på Sysavs hemsida om vad som gäller här för dig som företagare.

Utsortering av matavfall

Alla som väljer att sortera ut matavfallet från hushållssoporna får 20 procent i miljörabatt på avfallstaxan som tack för sin insats.

Denna utrustning behövs

Den extra utrustning som behövs för sortering och insamling av matavfall varierar lite från fall till fall, men i stort sett är det påshållare, påsar och ett särskilt sopkärl, detta får du kostnadsfritt från oss.

Det är viktigt att endast de påsar som ingår i abonnemanget används, både för att hanteringen i köket och den slutliga behandlingen ska fungera bra. Påsarna är våtstarka och håller även när de är fuktiga. Det är dock viktigt att de står luftigt så att de kan andas underifrån och från sidorna. Detta fungerar bra när påshållaren används.

När ni behöver fler matavfallspåsar så beställs dessa kostnadsfritt från Avfallsenheten.

Placering av kärl

Kärlen ska placeras så att luktproblem och andra olägenheter förhindras. Allra bäst är ett kylt soprum. Om sopkärlen placeras utomhus är det lämpligast att undvika direkt solljus.

Vad händer vid felsortering?

Vid varje tömning görs en kvalitetskontroll för att upptäcka eventuell felsortering. En felsortering kan i värsta fall innebära att hela lasten med matavfall måste kasseras och då kan inte matavfallet behandlas biologiskt. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka matavfallsabonnemanget vid felaktig hantering.

Tänk på:

  • Låt vått matavfall, t.ex. soppa rinna av först
  • Använd bara det material som kommer från Avfallsenheten. De våtstarka papperspåsarna och påshållaren är speciellt avsedda för ändamålet.
  • Ha extra kontroll på tallriksavskrap. Kapsyler, tandpetare, tuggummi, snus mm. hör inte hemma i matavfallet.

 

Publicerad 2013-12-18, Uppdaterad 2020-04-07

Kontakta oss

Kundtjänst 
Telefon: 0411-57 71 00 (vardagar 9-12 och 13-15)
E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se

Renhållningschef
Catarina Göransson
Telefon: 0411-57 72 48
E-post: catarina.goransson@ystad.se

Miljöstrateg
Emma Nilsson
Telefon: 0411-57 70 86
E-post: emma.e.nilsson@ystad.se

Kommunikatör
Elin Jöryd 
Telefon: 0411-57 70 23
E-post: elin.joryd@ystad.se

Här hittar du bra information

Sysav
Sopor. nu -Sveriges avfallsportal
www.sopor.nu

Avfallsverige
www.avfallsverige.se

FTI Förpackning och tidningsinsamlingen
www.ftiab.se

Håll Sverige Rent
www.hsr.se

Elkretsen
www.el-kretsen.se

Ystad Österlenregionens miljöförbund
www.ystadosterlenmiljo.se

FTIs "Hemmavinst"
Hemmavinst är en vägledning och konkret hjälp för fastighetsägare och företag vid införande av FNI (fastighetsnära insamling)

Fettavskiljare

Fett från avskiljare vid affär, restaurang, bageri, gatukök och liknande verksamhet hämtas av entreprenör genom egna avtal. sök på "fettåtervinning"

Kontakta Sysav om du har ytterligare frågor.

Frityrolja

Frityrolja från verksamheter ska lämna till Sysavs återvinningscentral på Spillepengen i Malmö alternativt hämtas av en entreprenör.

Känner du att ditt företag har särskilda behov när det gäller avfallet?

Sysav tillhandahåller helhetslösningar för företag och deras avfall. Läs mer på Sysavs hemsida.