RSS

Miljöbloggen

Nedan hittar du nyheter från Avfallsenheten i Ystads kommun. I menyn till vänster kan du klicka dig vidare för att hitta ytterligare information om avfallshanteringen i Ystad.


Information om avfallshanteringen 2019

Publicerad: 2018-10-31 13:57

Avfallsenhetens informationsblad om vad som gäller för avfallshanteringen 2019, inklusive information om ändrade sophämtningsdagar under storhelger och röda dagar, skickas ut till alla fastighetsägare i Ystads kommun i början av november.

Avfallsenhetens Information om avfallshanteringen år 2019 innehåller information om avfallshanteringen i Ystads kommun, inklusive ändrade sophämtningsdagar under jul/nyår 2018 och storhelger och röda dagar 2019.


Avfallsenhetens arbete med 1,5 gradersmålet

Publicerad: 2018-10-18 12:56

FN:s klimatpanels specialrapport, visar att det är mycket bråttom om den globala uppvärmningen ska kunna begränsas. På Avfallsenheten arbetar vi med ökad materialåtervinning och fossilfria avfallstransporter.

Nu måste klimatarbetet komma igång på allvar, utvecklingen de närmaste 10–20 åren blir avgörande för att klara 1,5 gradersmålet. Ännu har inte de globala utsläppen börjat minska. I rapporten framgår det att som ett första steg måste de fossila utsläppen minska med cirka 50 procent till 2030 för att 2050 vara nere på noll. Förutom att drastiskt minska utsläppen, kommer det med största sannolikhet även behövas negativa utsläpp, det vill säga att man kan ”tar bort” koldioxid från atmosfären.

Ökad materialåtervinning

Internationella studier visar att världens avfallshantering kan stå för så mycket som 6-8 procent av den totala mängden koldioxidutsläpp på jorden. De största bovarna är såklart oreglerade soptippar, vilket inte finns i Sverige, men att återvinna material är en oerhört viktig klimatfråga.

- Att kommunfullmäktige tog beslutet den 22 september i år att vi ska införa fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar i Ystads kommun är en otroligt viktig signal, säger Emma Nilsson, miljöstrateg på Ystads kommuns avfallsenhet.

Fossilbränslefria avfallstransporter och ökad matavfallsinsamling

–Vi har även som mål att våra avfallstransporter ska vara 100 procent fossilfria 2020. 2017 var avfallstransporterna till 67 procent fossilfria och vi bör nå målet 100 procent fossilfria avfallstransporter i år, säger Emma Nilsson.

Efterfrågan på biogas och biogödsel, två produkter som bidrar till omställningen till en cirkulär ekonomi och fossilfria transporter, ökar.

–Idag sorterar vi ut drygt 40 procent av matavfallet, men över hälften ligger kvar i restavfallet. Här ser vi en stor förbättringspotential, fortsätter Emma Nilsson.


Ystad går mot trenden – avfallet minskar

Publicerad: 2018-10-17 15:20

​När Avfall Sverige presenterar 2017 års statistik över hushållsavfallet i Sverige visar statistiken att avfallsmängderna ökar igen efter en kortvarig nedgång. Ökade avfallsmängder är en trend som återkommer i högkonjunktur. Ystad går dock mot trenden och fortsätter minska avfallsmängderna.

                    Sopbil tömmer rest- och matavfallskärl framför Klostret i Ystad

– I branschen vet vi att i högkonjunktur, när konsumtionen ökar, då ökar även avfallsmängderna. Utmaningen vi har att arbeta med är att bryta trenden och minska avfallsmängderna även under högkonjunktur, säger Emma Nilsson, miljöstrateg på Avfallsenheten i Ystads kommun.

Även om statistiken bygger på ett års hushållsavfall så är minskningen en positiv indikation på ett möjligt trendbrott. 

– Det går inte att säga hur det ser ut på lång sikt baserat på ett års statistik. Men vi är glada att kunna konstatera att åtminstone under 2017 fortsatte avfallsmängderna att minska i Ystad, trots att de ökade i riket, säger Emma Nilsson. Att minska avfallsmängderna är ett av våra viktigaste mål.

Ystad har fortfarande högre avfallsmängder per person än genomsnittet i Sverige. I genomsnitt slängde varje svensk 473 kg hushållsavfall förra året, vilket är en ökning med 6 kg jämfört med 2016. I Ystad slängdes, trots minskningen, 584 kg hushållsavfall per person under 2017.

– Avfallsmängderna per person i Skåne brukar ligga över snittet i Sverige och Ystad brukar ligga på höga siffror även för Skåne. Därför är det extra roligt att vi lyckades minska avfallet i Ystad förra året jämfört med 2016, säger Emma Nilsson.

Avfall Sveriges statistik visar också att den totala mängden insamlade tidningar och förpackningar per person är betydligt högre i kommuner med fastighetsnära insamling. Invånare i kommuner som har fastighetsnära insamling är också mer nöjda med möjligheten att lämna tidningar och förpackningar till återvinning jämfört med andra kommuner.

– Det här är något som konstateras varje år när Avfall Sverige presenterar sin statistik och är anledningen till att vi i Ystad nu beslutat att införa fastigehtsnära insamling av tidningar och förpackningar, säger Emma Nilsson. Det som är så bra med Avfall Sveriges statistikverktyg är att vi kan jämföra oss med och ta efter det som fungerar väl i andra kommuner.


Besöksräknare

Web Site Counters besök sedan starten

Kontakt

Avfallsenhetens kundtjänst

Telefon: 0411-57 71 00
(vardagar 9-12 och 13-15)

E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se

Mer från Avfallsenheten

Facebook

Avfallsenhetens Facebook-sida Hållbart hittar du ett ständigt flöde med tips, nyheter och information kring miljö i allmänhet och avfallsminimering i synnerhet. Vill du hålla dig uppdaterad så är detta sidan du ska gilla!

YouTube

Hållbart finns även på Ystads kommuns YouTube-kanal. Här kan du bland annat se filmerna "Onaturligt i naturen" och följa Hållbarhetprofilen Snafs.