Energi och klimat

I Ystads kommun arbetar vi aktivt med att begränsa klimatpåverkan samtidigt som vi anpassar oss till ett förändrat klimat.

Klimatförändringarna är kopplade till vårt sätt att konsumera och använda energi och Ystads kommun har en betydande roll i det regionala energi- och klimatarbetet. Vi måste anpassa vårt arbete utifrån våra lokala förutsättningar. På nedanstående sidor hittar du information om hur vi i kommunen arbetar att begränsa utsläppen av växthusgaser. 

Vi behöver även anpassa oss till de klimatförändringar som sker. I spalten till höger hittar du en rapport om hur Ystad tillsammans och andra svenska kommuner arbetar med klimatanpassning.

Vindkraftverk

Publicerad 2013-10-14, Uppdaterad 2019-02-04

Kontakt

Eva Hansson
Energi- och klimatrådgivare
0417-18491
0709-95 84 91
eva.k.hansson@tomelilla.se
energiradgivaren@tomelilla.se

Mona Skoog
Miljö- och klimatstrateg
0411-57 72 17
mona.skoog@ystad.se