Fossilbränslefritt Skåne 2020

Ystads kommun vill ligga i framkant i energi- och miljöfrågor och antar därför utmaningen 100% fossilbränslefritt Skåne 2020. Utmaningen kräver ett aktivt och målmedvetet arbete för att minimera och slutligen helt utesluta att använda fossilt bränsle.

Utmaningen ”100 % fossilbränslefritt Skåne 2020” startades 2009 i samband med att den regionala Klimatberedningens arbete antogs. Sedan 2010 förvaltas uppropet av Klimatsamverkan Skåne, ett samverkansorgan mellan Region Skåne, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Skåne. Utmaningen startade som en politisk vision men har idag engagerat allt fler aktörer och cirka 70 företag, organisationer och privatpersoner har anslutit sig till utmaningen.

                              100 procent Fossilbränslefritt Skåne 2020

Utmaningen innebär att Ystads kommun aktivt arbetar för:

  • Ingen fossil energianvändning i byggnader
    det innebär att Ystads kommun som organisation inte använder fossil energi för värme och kyla i kommunala byggnader
  • Inget fossilt bränsle i transporter
    det innebär att Ystads kommun inte använder fossilt bränsle i verksamhetens egna transporter, resor eller köpta transporttjänster
  • Ingen användning av fossil el
    det innebär att Ystads kommun inte använder fossil el i den egna verksamheten och köper miljömärkt el av någon sort
Publicerad 2020-10-01, Uppdaterad 2021-05-10