Hållbar livsstil

Vår konsumtion ger upphov till omfattande utsläpp av växthusgaser – även utanför Sveriges gränser. Allt vi konsumerar påverkar miljön och vår omgivning på ett eller annat sätt. Genom våra val påverkar vi den hållbara utvecklingen.

Det krävs miljöhänsyn i hela vår konsumtionskedja från produktion och konsumtion – från råvara till avfall.

Uttrycket hållbar konsumtion innebär att vi måste tänka på hur vi handlar, konsumerar och slänger. Hållbar konsumtion omfattas av tre delar; miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Att konsumera hållbart innebär att visa omsorg om konsekvenserna som ens köp av en vara eller tjänst får för miljön, ekonomiskt och sociala förhållande såväl lokalt som globalt.

Genom att bli medvetna och förändra våra konsumtionsmönster kan vi minska energiåtgången och uppkomsten av avfall och därmed minska påverkan på miljön.

 

Miljömässigt eller ekologisk hållbar konsumtion innebär att när vi tar ut resurser från naturen ska naturen kunna återhämta sig igen av egen kraft. I Sverige behöver vi bli mycket bättre på detta. Om hela jordens befolkning hade konsumerat som den svenska befolkningen hade vi behövt tre jordklot.

Ekonomiskt hållbar konsumtion handlar främst om ens egen ekonomi som privatperson.

Socialt, och även etiskt, hållbar konsumtioninnebär att ingen människa ska fara illa i samband med produktionen av de varor man köper. Det ska råda drägliga förhållanden och arbetsvillkor vid produktionen samt att du som konsument inte tar skada på grund av vad du köper.  

Vindkraftverk med dimmoln

Publicerad 2013-10-01, Uppdaterad 2019-01-21

Policy för hållbar mat