Allemansrätten

Allemansrätten är en unik rättighet för människor att vistas i naturen.

Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar (2 kap. 18 § regeringsformen), men det är ingen lag och det finns heller ingen lag som exakt definierar allemansrätten. Däremot omges allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet.

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Med rätten att röra sig i naturen följer också krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot markägare och andra människor i naturen. Alltså njuta av natuen varsamt och inte förstöra. Läs mer om detta på Naturvårdsverkets hemsida.

Allemansrätten - en unik möjlighet!

Publicerad 2011-12-14, Uppdaterad 2020-01-22