Parkslide och Snöbär

Läs mer om Parkslide och Snöbär genom att klicka på bilderna.

Parkslide

Parkslide (Fallopia japonica) är en storväxt ört som introducerades till Sverige på 1800-talet genom att planteras som prydnadsväxt i parker och trädgårdar. Den har sedan dess förvildats och finns numera utbredd i hela Skåne. Växten bildar stora bestånd med kraftiga, djupgående rötter som konkurrerar ut de inhemska växterna. Parkslide bekämpas mest effektivt genom att de kraftiga rotsystemen grävs upp.

Snöbär

Snöbär (Symphoricarpus albus) är en cirka 1-2 m hög buske med vita bär, ursprungligen ifrån Nordamerika. Den började odlas i Skåne i början av 1800-talet och har sedan dess förvildats och etablerat sig. Den sprider sig genom rotskott och frön med fåglars hjälp och brer ut sig över stora områden. Idag finns snöbär etablerat i södra och mellersta Sverige

Publicerad 2020-05-26, Uppdaterad 2021-03-25