Naturvård

Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogrammet för Ystads kommun antogs av kommunfullmäktige 2012. Syftet med naturvårdsprogrammet är att det ska tjäna som underlag i kommunens plan- och naturvårdsarbete framöver, men också fungera som inspiration och informationskälla om naturen i Ystadtrakten till allmänheten, skolor m.m. Klicka på bilden för att öppna hela rapporten som pdf.

Naturvårdsprogram för Ystads kommun

 

 

 

Publicerad 2020-09-23, Uppdaterad 2021-04-26

Naturvårdsprogram för Ystads kommun

Naturvårdsprogram för Ystads kommun uppdelad i mindre delar

sida 1-47, sida 47-90 och sida 91-112


Kartor

2007-års landskap och biologiska mångfald 
Speciellt värdefulla naturområden