Earth Hour

En lördag i mars varje år mellan klockan 20.30 och 21.30 uppmanas världen att visa sitt engagemang för miljön genom att släcka ljuset under en timmes tid. Earth Hour handlar dels om att släcka ljuset – som en världsomspännande signal till beslutsfattarna att ta klimatfrågan på allvar och dels om nya vanor – att utmana varandra att leva mer klimatsmart.


2016  Tillsammans för klimatet - 100 % fossilfritt

Lördagen den 19 mars 2016 klockan 20.30-21.30 lokal tid  infaller årets Earth Hour – världens största miljömanifestation!

Temat 2016 är Tillsammans för klimatet – 100 % fossilfritt. Fokus kommer att vara på bilen, biffen, bostaden och börsen och deras koppling till klimatpåverkan. Ikonbyggnader så som Vattentornet och Gamla Rådhuset i Ystad kommer att släckas.

Avdelningen för strategiskt miljöarbete planerar för att låta hela vecka 11, 14-19 mars, ha koppling till Earth Hour. Flera verksamheter inom kommunens organisation kommer att vara delaktiga. Bland annat så arrangeras torsdagen den 17 mars en informationskväll om solceller, med föredrag samt utställande företag.

2014 - Bilen, biffen, bostaden och börsen

Lördagen den 29 mars 2014 mellan klockan 20.30 och 21.30 uppmanades världen att visa sitt engagemang för miljön genom att släcka ljuset under en timmes tid. Earth Hour är världens största miljömanifestation då miljontals människor över hela världen visar sitt engagemang för miljön genom att släcka ljuset under en timmes tid. Under 2014 handlade Earth Hour i Sverige också om fyra klimatvärstingar: bilen, biffen, bostaden och börsen.

Ystads kommun visade sitt engagemang och stöd i miljömanifestationen genom en rad olika aktiviteter:

  • Gamla Rådhuset, vattentornen och Klostret kommer att släckas ner.
  • Kommunanställda, skolor och förskolor samt allmänhet uppmanas att delta.

Ystads kommun hade också en Earth Hour-utställning med fokus på årets fyra klimatvärstingar den 19-31 mars. Där fanns information om Earth Hour, om kommunens miljö- och klimatarbete samt små och stora tips på vad DU kan göra mot klimatvärstingarna. Under v.13 var vi ute på stan och dela ut miljömärkta ljus och en broschyr om Earth Hour och kommunens miljö- och klimatarbete.

                             

2013

I Ystads kommun visade vi 2013 vårt engagemang och stöd i klimatmanifestationen genom att släcka ner bland annat vattentornen, Gamla Rådhuset och Klostret samt har uppmuntrade skolor och förskolor i kommunen att delta. Under fredagen den 22 mars delade kommunen även ut miljömärkta ljus på stan för att uppmärksamma kampanjen. 

 

Earth Hour utställning

Publicerad 2013-10-01, Uppdaterad 2019-06-13