Styrdokument och lagstiftning

I Miljöbalken finns lagar som reglerar skydd av miljö, människors hälsa och natur. Utöver detta presenteras här kommunens antagna styrdokument inom natur- och miljöområdet.

Klicka dig vidare med länkarna till höger för att läsa om våra kommunala styrdokument.

Miljöbalken

Miljöbalken är en samordnad, breddad och skärpt miljölagstiftnig för en hållbar utveckling. Den 1 januari 1999 trädde den i kraft  och ersatte då regler från sexton tidigare miljölagar. I Avd II, 7 kap behandlas skydd av områden och i Avd II, 8 kap. Skydd av djur och växter.

På naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om miljöbalken och de lagar som är till för att skydda viktiga naturområden, växter och djur.

Allmänt om miljöbalken

 

Publicerad 2013-10-23, Uppdaterad 2018-12-15