Åtgärder mot trådalger i kommunens dammar

Parkenheten i Ystad kommun provar miljövänlig åtgärd mot trådalger i kommunens vattendammar.


Kornhalm mot alger är ett klassiskt knep och det ska vara just kornhalm, inget annat. I studier som görs fungerar det mot vissa algarter, främst trådalger. Exakt hur halmen verkar vet ingen men effekten är i första hand tillväxthämmande, ej direkt dödande för algerna.

Det ska vara halm som börjat brytas ner, därför är det viktigt att få i halmen i vattnet några veckor innan själva algblomningen tagit fart så att nedbrytningen hinner börja. Halmen ska förmultna, inte ruttna, vilket kräver syrerika miljöer. Vid nedbrytningen frigörs ligninet som i det syrerika vattnet bildar humussyror. Solinstrålningen ombildar dessa till väteperoxid som är skadligt för algernas celldelning.

Kornhalm har inte visat sig ha några risker för andra vattenlevande arter. Stora rundbalar verkar kunna räcka i flera år enligt gjorda försök. Hur många balar som behövs per ha vatten är svårt att säga, men vid gjorda försök har man provat cirka två per hektar. Många experter rekommenderar löst pressad halm i nät.

Källa: Våtmarksguiden

 

Bild 1 visar alger i Klosterdammen 2013-07-15

Alger i Klosterdammen

  Bild 2 visar Klosterdammen 2014-07-14 nästan utan alger

Klosterdammen utan alger efter ett år

Bíld 3 Visar kornbal i Klosterdammen

Kornbal i Klosterdammen

Bild 4 visar isättning av kornbal i Västra Sjöstadens damm 2014-07-24

 Kornbal i Västra Sjöstadens damm

Bild 5 visar kornbal i Kåseberga

Kornbal i Kåseberga

Publicerad 2022-09-01, Uppdaterad 2024-03-14

Kontakt

Tekniska avdelningen

Cilla Persson
Parkchef

cilla.persson@ystad.se