Skymd sikt!

Publicerad: 2015-09-22 11:10

Varje år skadas människor i trafiken i onödan, för att sikten är skymd. För att öka trafiksäkerheten är det viktigt att förbättra sikt och framkomlighet. Det kan du göra genom skötsel av träd, buskar och häckar.

Här får du tips och råd om hur du kan gå tillväga för att rädda liv.

Du som har utfart mot gata.

Du som har utfart mot gata 

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gångoch cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Träd och buskar växer!

Träd och buskar växer!

Det är viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln.

Plantera på rätt ställe.

Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Du som har tomt intill gata.

Du som har tomt intill gata.

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana, minst 2,5 m,  
  • Över cykelväg: minst 3,2 m,
  • Över körbana: minst 4,6 m.

Checklista

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv. Vi är tacksamma om du hjälper oss att öka säkerheten genom att:

  • Beskära växtlighet så att vägmärken blir fullt synliga
  • Beskära växtlighet så att gång-/cykelbana blir framkomlig
  • Beskära växtlighet så att belysning blir frilagd
  • Beskära växtlighet vid fasad. Tänk på framkomlighet
  • För fotgängare och synskadade som passerar.

Ladda ner broschyren "Ditt ansvar som fastighetsägare" här.

Kontakta gärna tekniska avdelningen om du har frågor.

Telefon 0411-57 70 85

Tack för din insats!

Kategorier: Säkerhet

Kommentarer