Ystads kommun kommer att asfaltera i Bellevueområdet

Publicerad: 2016-09-07 11:25

De gator som är berörda i denna etapp är Grönsaksgatan och Ärtgatan.

De parkgångar (gång-och cykelvägar) som skall asfalteras är Fredriksbergsleden  med anslutningsgångar och Prostgången. Asfalteringsarbetet beräknas pågå under tiden 12 september t o m 26 september. Under denna tid är det begränsad framkomlighet.

Kategorier: Asfaltering, Begränsad framkomlighet

Kommentarer