bike.jpg

Cykelbokslut 2108

För att summera 2018 års arbete med cykel har ett cykelbokslut tagits fram, vilket är kommunens första.

Syftet med bokslutet är att summera och kommunicera det gångna årets arbete för att nå de övergripande målen i cykelplanen, samt redovisa 2018 års arbete med att utveckla Ystad som cykelkommun. Cykelbokslutet redovisar t.ex. resultat av cykelräkningar, olycksdata, cykelvägar som byggts i kommunen, beläggningsinventering av cykelparkering samt dialogåtgärder.

Ladda ner Cykelbokslutet 2018.

Publicerad 2019-06-10