IMG_1707.JPG

Missunnavägens första etapp är klar

Nu är första etappen av ombyggnaden av Missunnavägen klar. I samband med att vägen ändå skulle asfalteras om har trafiksäkerhetshöjande åtgärder gjorts på sträckan mellan Malmövägen och Spaljégatans västra anslutning.

Ombyggnaden har gjorts för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister. I den östra delen har ett övergångsställe och cykelpassage hastighetssäkrats. Längs Missunnavägen har körbanan smalnats av och kompletterats med betongstöd där det innanför dessa i första hand är avsett för cyklister att cykla, åtskilda från biltrafiken. Ytorna kan även nyttjas av gående på väg till och från busshållplatserna längs sträckan. Ska du gå en längre sträcka eller vill cykla mer avskilt från biltrafiken rekommenderas gång- och cykelvägen en liten bit söder om Missunnavägen.

Våren 2022 kommer resterande sträcka att byggas om på liknande sätt med betongstöd som avgränsar bilar från cyklister och gående och övergångsställen som blir trafiksäkra.

Publicerad 2021-12-22