Nu gör vi det säkrare för dig som går och cyklar i Ystad!

Trafiksäkerheten påverkas starkt av hastigheten. Hastigheten påverkar både risken för att en olycka ska inträffa och hur allvarliga skadorna blir vid en eventuell olycka.

Den så kallade krockvåldskurvan visar den principiella risken att dödas vid olika typer av kollisioner och vid olika kollisionshastigheter. Om en fotgängare eller cyklist blir påkörd av en bil i 30 km/h överlever 9 av 10. I 40 km/h överlever 7 av 10 en kollision men i 50km/h riskerar 7 av 10 att dö.

Krockvåldskurva
Krockvåldskurva (källa: Trafik för en attraktiv stad (2007)

I Ystad har nu 10 platser blivit säkrare för gående och cyklister, genom hastighetsdämpningar för biltrafiken som gör att hastigheten inte ska överstiga 30 km/h. På dessa platser korsar många gåenden och cyklister och flertalet av platserna ligger utmed Ystads huvudnät för cykel där gående och cyklister ska prioriteras framför biltrafiken (enligt Ystads kommuns cykelplan antagen av kommunfullmäktige 2018).

 

ArdennergatanRepslagaregatan

 

 

 

 

 

 

 

               

Publicerad 2020-02-11