bankid.jpg

Nu lanserar vi fler e-tjänster

Nu kan du ansöka om nyttoparkeringstillstånd och tillfälligt parkeringstillstånd via portalen Mina sidor på ystad.se.

Med e-tjänst blir det enklare för dig att fylla i ansökan på rätt sätt, samtidigt som du kan uträtta dina ärenden vid den tidpunkt som passar dig själv bäst. För att komma igång med den nya e-tjänsten behöver du ett digitalt bank-id. Du loggar in på portalen Mina sidor på ystad.se där du därefter guidas genom hela processen fram till att ansökan är inskickad.

Ystads kommun arbetar med att skapa digitala tjänster för att öka servicen till medborgaren men även för att öka effektiviteten i verksamheten. På Mina sidor får du en samlad bild över våra digitala tjänster.

Mer information om hur du skaffar och använder en e-legitimation finner du på www.elegitimation.se

Publicerad 2020-02-19