Södra Dragongatan

Nu börjar ombyggnaden av Södra Dragongatan. Östra sidan får två körfält samtidigt som vattenledningarna läggs om. Vägen kommer att vara framkomlig under arbetets gång.

Arbetet på Södra Dragongatan från Bornholmsgatan norrut och en bit österut på Österleden startar på måndag den 27/9 och beräknas på till 30/11 2021.

Östra sidan av gatan breddas så att det ryms två körfält norrut. I samband med detta läggs nya vattenledningar, nya belysningsstolpar sätts upp och gång- och cykelvägen görs om.

Arbeten kommer att utföras på den östra sidan och ska inte hindra trafiken i någon större utsträckning då arbetet i sin helhet ska bedrivas från befintlig gångbana.

Karta Södra dragongatan

Publicerad 2021-09-27