Ombyggnad av Industrigatan i Ystad

Infrakraft utför på uppdrag av Ystads kommun ombyggnad av Industrigatan med start 2 maj 2022 och arbetet beräknas vara färdigställt 24 november 2022.

Ombyggnaden görs för att öka säkerheten för trafikanter och för att iordningställa alla va-ledningar i mark. Arbetet innefattar ny vattenledning, separering av spill- och dagvattenledningar, ny belysning och ny utformning av gång-och cykelbanor.


Etapp 2: Etapp 2 påbörjas vecka 33 och löpande information finns i högerspalten.

 

Tidplan

Tidplan Kommer att uppdateras veckovis i högerspalten och visar hur framdriften fortgår.

 

Publicerad 2022-05-03, Uppdaterad 2022-09-30

Kontakt

Infrakraft
Johan Alexandersson
Entreprenör
johan.alexandersson@infrakraft.se
076-108 57 24

Ystad Kommun
Peter Olofsson
Byggledare
Peter.olofsson@ystad.se
0411-577 590

Aktuellt

Vecka 40 etapp 2: I Industrigatan kopplas det in nytt fjärrvärmesystem mot det befintliga och återställning av gata påbörjas.
Fortsatt arbete på Skolgången som innebär att man inte kan ta sig mellan Industrigatan/Disponentgatan via denna under vecka 40.

Infarten till Industrigatan sker huvudsakligen från Fridhemsgatan. Från Surbrunnsvägen har vi endast öppet för in- och utfart till bibliotekets parkeringsplats.
Alla parkeringsplatser längst med Industrigatan är tillgängliga, infarten till paddelhallen har kvar sin infart från Arenatorget tills vidare. Bibliotekets parkering kommer att ha begränsat med tillgänglighet då arbetet med fjärrvärme fortlöper.

Avstängning vecka 40