Ombyggnad av Industrigatan i Ystad

Infrakraft utför på uppdrag av Ystads kommun ombyggnad av Industrigatan med start 2022-05-02 och arbetet beräknas vara färdigställt 2022-11-30.

Ombyggnaden görs för att öka säkerheten för trafikanter och för att iordningställa alla va-ledningar i mark. Arbetet innefattar ny vattenledning, separering av spill och dagvattenledningar, ny belysning och ny utformning av gång-och cykelbanor.

Etapp 1: Arbetet korsningen Fridhemsgatan/Industrigatan till Disponentgatan kommer att starta 2022-05-09 och beräknas att vara klar 2022-08-12 om inget oförutsett händer. Arbetet kommer att pågå under hela sommaren. Skisser över totalavstängningen trafik Industrigatan-Fridhemsgatan etapp 1.


Etapp 2: Information om etapp 2 kommer när vi påbörjar arbetet väster om Disponentgatan.

 

Tidplan

Tidplan Kommer att uppdateras veckovis i högerspalten och visar hur framdriften fortgår.

 

Omledning gångtrafikanter på Industrigatan (följ de gröna pilarna)

Gångtrafikanter

 

 

Publicerad 2022-05-03, Uppdaterad 2022-05-16

Kontakt

Infrakraft
Johan Alexandersson
Entreprenör
johan.alexandersson@infrakraft.se
076-108 57 24

Ystad Kommun
Peter Olofsson
Byggledare
Peter.olofsson@ystad.se
0411-577 590

Aktuellt

Vecka 21 etapp 1: Infrakraft fortsätter att arbeta med dag- och spillvattenledningar i Industrigatan och det finns fortfarande möjlighet att ta sig fram och parkera på Friskis & Svettis parkeringsplats.

Avstängning vecka 21