Vattenavstängning på Balkåkravägen 10/12

Ystad kommun utför ledningsarbete på Balkåkravägen torsdag 10/12 klockan 10:00 - 11:00 och du blir utan vatten.Tappa upp vatten.

När arbetet är utfört finns det risk för missfärgat vatten.

Låt vattnet rinna en stund om det är missfärgat och undvik att tvätta.

Abonnenter som är berörda och anslutna till vår sms-tjänst har fått meddelande.

Eventuella frågor ring Peter Olofsson mobil. 0411-577 590.

Publicerad 2020-12-09