17878582-blond-child-drinking-water.jpg

Vattenkvalitet

Vatten är ett viktigt livsmedel som vi behöver dagligen. Det är viktigt att vattnet håller god kvalitet. Vattnet ska smaka gott och vara skonsamt mot hushållsmaskiner i fastigheten. För att säkerställa god kvalitet utför vi regelbunden provtagning.

Provtagning och hårdhet

Dricksvattnet klassas som livsmedel vilket betyder att vår produktion styrs av livsmedellagstiftningen i Sverige. Vi utför en egenkontroll som inkluderar regelbunden provtagning. Vi utför både mikrobiologisk analys för att säkerställa att vattnet är fritt från bakterier, samt kemisk analys där bland annat vattnets hårdhet fastställs.

badVattnets hårdhet är ett mått på innehållet av kalcium och mäts i tyska hårdhetsgrader (dH). Vita fläckar i badrum, kök och varmvattenberedare är oftast kalkutfällningar som bildas när vatten avdunstar. Kalkutfällningarna bildas från kalciumet i vattnet vilket innebär att ett vatten med låg hårdhet ger mindre mängd utfällningar än ett vatten med hög hårdhet.

Vårt egenkontrollprogram omfattar även hygienrutiner vid underhållarbeten, riskanalys samt renhållning av lokaler och personlig hygien. Egenkontrollprogrammet är utformat för att säkerställa god vattenkvalitet för utgående vatten, men också bibehållen kvalitet på ledningsnätet.

Dricksvattnet i Ystads kommun håller hårdhet 8-9 dH vilket betyder att vattnet är medelhårt. Du ska dosera tvättmedel och diskmedel enligt anvisningar på förpackningen för den här hårdheten.

LivbojDet är vi på VA-avdelningen som ansvarar för produktion, distribution och egenkontroll av det vatten som produceras i de kommunala verken. Vår uppgift är att förse hushållen med gott, hälsosamt dricksvatten och i tillräcklig mängd.

Miljöförbundet utövar tillsyn av verksamheten både med avseende på livsmedel och miljö.

 

Lagstiftning

Det är livsmedelsverket som fastställer de krav som styr dricksvattenkvaliteten.

Du kan läsa mer om detta i gällande föreskrift.

Publicerad 2022-01-22, Uppdaterad 2023-06-05

Fakta om dricksvatten

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel. Vi har tillgång till det dygnet runt direkt i kranen. Det är gott, hälsosamt, lokalproducerat och kostar i genomsnitt endast 4 öre per liter. I priset ingår även skydd av vattentäkter, rening av avloppsvattnet och hantering av dagvatten.

Länk till svenkst vatten där du kan läsa mer om dricksvatten.