IMG_1455topp.jpg

Vattenkvalitet - så renar vi vårt dricksvatten

I Ystads kommun finns två vattenverk, ett i Glemmingebro och ett i Nedraby. Verken förser tillsammans ca 25 000 kommuninvånare med dricksvatten. Vattnet pumpas upp från marken och genomgår en rad reningssteg innan det pumpas ut till våra abonnenter.

Ystads kommun produceras i genomsnitt 8 500 kubikmeter vatten varje dag, varvid Nedraby vattenverk står för 90 % av produktionen. Varje person använder ungefär 160 liter vatten per dag. Användningsområden för dricksvatten är förutom mat och dryck också bland annat toalett, bad, dusch och bevattning.

Vi använder grundvatten för vår dricksvattenproduktion som pumpas upp från 25 meters djup. Innan det pumpas till våra abonnenter renas vattnet från fram för allt järn, mangan och kalcium.

Läs mer om dricksvatten på svenskt vattens hemsida.

Provtagning och hårdhet

Dricksvattnet i Ystads kommun är medelhårt 8-9 dH vilket innebär att vattnet är medelhårt. Vattnets hårdhet är ett mått på innehållet av kalcium och mäts i tyska hårdhetsgrader (dH). Du ska dosera tvättmedel och diskmedel enligt anvisningar på förpackningen för den här hårdheten.

Vita fläckar i badrum, kök och varmvattenberedare är oftast kalkutfällningar som bildas när vatten avdunstar. Kalkutfällningarna bildas från kalciumet i vattnet vilket innebär att ett vatten med låg hårdhet ger mindre mängd utfällningar än ett vatten med hög hårdhet.

Lagstiftning

Vi utför en egenkontroll som inkluderar regelbunden provtagning. Vi utför både mikrobiologisk analys för att säkerställa att vattnet är fritt från bakterier, samt kemisk analys där bland annat vattnets hårdhet fastställs.

Dricksvattnet klassas som livsmedel vilket betyder att vår produktion styrs av livsmedellagstiftningen i Sverige.

Miljöförbundet utövar tillsyn av verksamheten både med avseende på livsmedel och miljö.

 

Nedan finns beskrivet hur reningsprocessen på Nedraby vattenverk fungerar. (klicka på bilden för större bild)

Nedraby vattenverk

  1. Grundvatten pumpas upp från 25 meters djup.
  2. Det obehandlade vattnet, råvattnet, leds först utför en luftningstrappa för att syresätta vattnet och få bort den kolsyra som naturligt finns i grundvattnet. Kolsyran är ofarlig men försämrar den efterföljande reningsprocessen
  3. Vattnet avhärdas i stora reaktorer. pH höjs ochdå startar en reaktion där kalcium från vattnet fastnar på sandkornen som finns i reaktorn. När sandkornen växt till 2 mm stora kalkkorn tas de ut från reaktorn. Kolsyra doseras för att återställa pH-värdet.
  4. För att höja pH används en kalkslurry. Kalksurryn tillverkas i en kalksläckare av bränd kalk och vatten.
  5. I sandfiltren filtreras järn och magan bort.
  6. Vattnet förvaras i lågreservoaren innan det pumpas in till Ystad
  7. Dricksvattenpumparna pumpar vattnet genom UV-aggregat och in mot vattentornen i Ystad. I UV-aggregaten bestrålas vattnet med UV-ljus för att inaktivera eventuella bakterier.
  8. Det vatten som inte används direkt när det produceras förvaras i vattentornen i väntan på att användas när du öppnar kranen!
Publicerad 2022-01-22, Uppdaterad 2024-01-08