7132328-business-meeting-with-work-on-contract.jpg

Ersättningsfrågan

I de fall där vattenskyddsföreskrifterna medför påtagligt försvårande av pågående markanvändning har du som markägare rätt att få frågan om ersättning prövad.

I de fall där det är aktuellt med förbud som därmed ger förändrade förutsättningar för pågående markanvändning har kommunen istället för avsikt att upprätta avtal om ersättning.

Kommunen har anlitat en värderingsman för att utreda vilka fastigheter som är berättigade till ersättning för de förbud som vi föreslår. Värderingsmannen heter Mikael Gröndahl och han är en auktoriserad lantbruksvärderare som jobbar på värderingsbyrån, www.varderingsbyran.se.

De fastigheter som värderingsmannen anser är berättigade till ersättning har per post att erhålligt en ersättningsutredning där den summa som kommunen erbjuder avtal om framgår. Dessa fastighetsägare meddelar sedan kommunens kontaktperson om avtalsförslag önskas eller om denne har för avsikt att behandla ersättningsfrågan på annat vis.

Fastighetsägare som inte accepterar kommunens förslag till ersättning har enligt lag rätt att få frågan om ersättning prövad i domstol. Mark- och miljödomstolen prövar ersättningsanspråk till följd
av vattenskyddsområdet i varje enskilt fall. Prövningen görs först när länsstyrelsen fastställt föreskrifterna eftersom det är först då som det står klart hur markanvändningen påverkas. Detta innebär att ett sådant ersättningsanspråk kan ställas till kommunen först efter länsstyrelsen har fastställt utbredning och föreskrift.

Publicerad 2022-04-12, Uppdaterad 2023-05-10

Kontakt

Peter Svensson

Växeln 0411-57 70 00

peter.svensson@ystad.se