kopplabort_stuprör.jpg

Koppla bort ditt stuprör

Genom att koppla bort stuprören från ledningsnätet avlastar du det vårt ledningsnät. En effektiv och förhållandevis enkel åtgärd för att minska risken för översvämningar när det regnar riktigt mycket! Ju fler som kopplar bort sina stuprör, desto bättre, både hos dig själv och hos andra!

Använd dig av en tigersåg eller bågfil för att kapa stupröret. Genom att fästa en utkastare på mynningen leder du ut vattnet på marken från stupröret. En utkastare är den böjda delen som du monterar på stuprörets mynning. 

Det finns utkastare i flera olika modeller och med olika funktioner. Fråga din lokala bygghandlare. 

Led bort vattnet en bit från huset med hjälp av till exempel ränndalsplattor eller en självutrullande slang.

Det är viktigt att du proppar ledningen som går ner i marken när du kapat ditt stuprör, så att det blir helt tätt och ingenting kan komma vare sig upp eller ner i röret. Du köper propp med rätt dimension hos din bygghandlare.

stuprör konst

Klicka här för att se video

Stort tack till VA SYD som delar med sig och inspirerar!

Publicerad 2022-04-08, Uppdaterad 2024-06-11