Skydda_din_fastighet.jpg

Skydda din fastighet

Som fastighetsägare ansvarar du för VA-installationer inom din egen fastighet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga en olycka, här får du tips och råd på hur du kan skydda din fastighet mot översvämning.

Förebygg översvämning

 • Grönt är bättre än hårt

  Gröna ytor infiltrerar vatten till skillnad från hårda ytor. Tänk till en extra gång innan du asfalterar eller stenlägger på din fastighet.
 • Led bort vattnet från huset

  Anlägg en ränndal för att leda bort vattnet från husgrunden.
 • Håll koll på dina ledningar

  Underhåll, håll koll på dina ledningar och plantera inte träd eller buskar för nära. Kontrollera att rötter inte tagit sig in vilket kan leda till stopp.
 • Bakvattenstopp/avstängningsbrunn

  Installera bakvattenstopp och skydda fastigheten mot att vatten trycks in via överfulla ledningar. En avstängningsbrunn förankras i golvet för att stå emot tryck från ledningar utifrån.
 • Gröna tak

  Fördröj regnvatten och bidra till biologisk mångfald med gröna tak. 
 • Källartrappa

  Ett tak över källartrappan gör att vattnet inte kommer direkt ner till källaren och tränger in genom dörren.
 • Källarfönster

  Se till att alla fönster är täta så att vatten inte kan ta sig in den vägen.
 • Plantera träd

  Ett fullvuxet träd dricker ca 500 liter per dygn en varm sommardag. 
 • Dräneringspump

  Pumpa dräneringsvattnet, som annars kan tränga upp från ledningarna runt huset
 • Källare

  Använd källaren för rätt typ av ändamål. Förvara inte dyr utrustning eller dyra inventarerier om du inte har ett fullgott översvämningsskydd. Höj upp förvaring ca 50 cm.
 • Koppla bort stuprör

  Minska belastningen på ledningsnätet genom att själv skörda och ta hand om ditt regnvatten. Du hittar flertal tips under "Gör plats för vattnet"
Publicerad 2022-04-08, Uppdaterad 2024-06-11