Idrott även för högstadie- och gymnasieungdomar

Från och med måndag den 8 februari öppnar kommunens idrottsanläggningar för idrottande även för barn i högstadie- och gymnasieåldern.


Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade på presskonferensen den 4 februari vikten av att barn och unga får idrotta, även om de kanske inte återgått fullt till närundervisning i skolan. Nu tillåts även gymnasieungdomar att idrotta.

Kommunens beslut om successiv och försiktig återgång för barn och ungas idrottande har baserats på Ystads höga smittspridning ut ett regionalt perspektiv, samt att Ystads högstadie- och gymnasieungdomar fortfarande undervisas helt eller delvis på distans. Därför har det ansetts vara olämpligt att på fritiden blanda de unga utanför sina ordinarie grupper/klasser.

Ystads smittläge har förbättrats under vecka 4, jämfört med föregående vecka, vilket också möjliggör en snabbare återgång till träning för kommunens ungdomar. 

Återgången, särskilt för gymnasieungdomar, är förvisso en avvägning ur ett smittoriskperspektiv, men ett råd myndigheterna nu går ut med till förmån för barn och ungas långsiktiga fysiska och mentala hälsa.

Träning/Match på elitnivå är fortsatt tillåten.

Kommunens idrottshallar är fortsatt stängda för övrig verksamhet för vuxna, på regeringens begäran. Detta gäller Ystad Arena bad och hallar, samt kommunens idrottslokaler som hyrs ut till föreningsaktiviteter. 

Praktisk information

 • Från och med måndag 8 februari öppnar vi upp kommunens idrottsanläggningar även för aktiviteter för barn och unga i högstadie- och gymnasieåldern. (Barn födda 2002 och senare).
 • Vi kommer snarast att kontakta berörda föreningar för att se vilka bokningar man önskar behålla från och med måndag, dels för att aktiviteterna ska kunna komma igång så snart det är möjligt, och dels för att eventuellt kunna frigöra tider åt de föreningar som behöver anpassa sin verksamhet för att kunna erbjuda smittsäker träning.
 • Nya myndighetsbeslut och rekommendationer som påverkar verksamheten och kommunens beslut kan komma med kort varsel.

Smittsäker träning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för idrottsverksamhet gäller fortfarande.

Smittskydd Skåne har också förtydligat vad som gäller i Skåne: Barn och unga får träna om anpassningar gjorts för att minska risken för smittspridning. Barnen ska bl a komma ombytta och duscha hemma, och träningen bör ske i mindre grupper. Läs mer om detta i Region Skånes allmänna råd.

Detta gäller:

 • Håll avstånd och undvik trängsel.
 • Träning ska bedrivas så att inte närkontakt förekommer, och matcher ska inte genomföras.
 • Utför aktiviteten i mindre grupper med maximalt åtta personer. Är ni fler så dela upp gruppen i mindre träningsgrupper.
 • Håll träningen utomhus då det är möjligt.
 • Vårdnadshavare är inte tillåtna i träningslokalen.
 • Dela inte utrustning med någon.
 • Gemensamma omklädningsrum ska inte användas.
 • Res till och från aktiviteten individuellt.
 • Kommunen tillhandahåller handsprit i varje anläggning. Uppmana till användning utifrån hur er träning bedrivs.

Tips

Kan verksamheten bedrivas utomhus så är det ett bra alternativ. Hör gärna av er till oss om ni vill diskutera provisoriska lösningar för detta.

Det är också möjligt att söka pengar från RF-SISU Skåne, för corona-anpassningar av verksamheten. Mer information om projektstödet.

 

Vi känner oss trygga med att ni kommer att sköta träningen för våra barn och unga på ett coronasäkert sätt!

Publicerad 2021-02-04, Uppdaterad 2021-03-09