Inför bidragsansökningar 2021

Information om vilka bidrag som finns att söka, nyheter och vad som gäller.

Nyheter

Inför 2021 har vi återigen ett investeringsbidrag samt tre nya bidrag: Lovbidrag, projektstöd mångfald samt projektstöd för studieförbund. 

Det har också införts förändringar kring hur lokalt aktivitetsstöd samt grundbidrag för studieförbund beräknas för den senaste perioden.

Investeringbidrag

Investeringsbidraget är tillbaka i samma form som det tidigare haft. Med investeringsbidraget vill Ystads kommun skapa förutsättningar för nyinvesteringar, nybyggnad och reparation av föreningsägda anläggningar.

Kan sökas av föreningar med barn- och ungdomsverksamhet (prioriteras) samt övriga föreningar.

Lovbidrag

Bidrag utgår till föreningar som under något av skolans lov arrangerar gratis aktiviteter för barn och ungdomar i åldern 6-15 år. Aktiviteterna ska genomföras i Ystads kommun, inget krav på medlemskap eller tidigare färdigheter får ställas och aktiviteterna ska vara öppna för alla barn och ungdomar i nämnda ålder.

Kan sökas av alla föreningar.

Projektstöd mångfald

Alla människor har rätt till en aktiv fritid. Faktorer som till exempel kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning ska inte spela någon roll. Syftet med stödet är att stötta föreningar som vill integrera underrepresenterade grupper i sin verksamhet.

Kan sökas av alla föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.

Projektbidrag för studieförbund

Projektbidrag lämnas till projekt som syftar till utveckling av nya verksamhetsformer, med målet att kunna erbjuda ett bredare utbud för fler invånare i kommunen.

Kan sökas av studieförbund. 

Lokalt aktivitetsstöd

Den 28 januari fattade Barn- och utbildningsnämnden ett beslut om att föreningar kan använda sig av sina siffror från hösten 2019 istället för hösten 2020 om det är gynnsamt för föreningen. Föreningar som har haft fler aktiviteter hösten 2020 än hösten 2019 kan använda sina siffror från hösten 2020. Samtliga föreningar ska fortfarande skicka in en ansökan via ApN och inga utbetalningar kommer ske innan samtliga handlingar som krävs för 2020 finns uppladdade på webbidragssidan. 

Grundbidrag för studieförbund

Den 28 januari fattade Barn- och utbildningsnämnden ett beslut att studieförbund kan använda sig av sina siffror från 2020 års ansökan som grundar sig på 2019 års verksamhet istället för 2020 års siffror om det är gynnsamt för studieförbundet. Om ett studieförbund haft mer verksamhet under 2020 än under 2019 kan de använda sig av 2020 års siffror. Samtliga studieförbund ska fortfarande göra en ansökan med 2020 års siffror på samma sätt som förra året via webbidragssidan. 

Hjälp med bidragsansökan

Samtliga bidrag söks genom vår e-tjänst "Webbidrag". För att underlätta ansökningsprocessen kommer vi även att inom kort ta fram flera instruktionsfilmer, som steg för steg visar hur en bidragsansökan går till.

Har du frågor eller behöver hjälp med ansökan, kontakta Erik Green på 0411-57 76 03 eller erik.green@ystad.se 

 

Läs gärna våra övriga föreningsnyheter. Där finns bland annat information om hur RF SISU Skåne kan hjälpa till med digitala årsmöten.

Publicerad 2021-01-29