Fortsatt rådgivning för att smittsäkra verksamheten

Länsstyrelsen i Skåne kan fortfarande bistå med goda exempel och rådgivning kring lämpliga åtgärder att vidta – även om restriktionerna nu plockats bort.

Restriktionerna är hävda sedan den 9 februari, men många verksamheter väljer att behålla vissa smittskyddsåtgärder – för både medlemmar, personal och besökares skull.

Ni kan fortfarande verka för att minska smittspridningen genom att vidta åtgärder anpassade för just er verksamhet. Då kan Länsstyrelsen i Skåne vara behjälpliga med goda exempel och rådgivning.

Kontakta gärna Länsstyrelsen!

Länsstyrelsen i Skåne
Enheten för pandemitillsyn
E-post: skane@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 11 25 (telefontid vardagar klockan 10.00-12.00)

Publicerad 2022-02-21