Tillsammans minskar vi risken för smittspridning

Vägledning till föreningar med verksamhet i kommunens idrottsanläggningar.

Den 29 september kommer de flesta av de kvarvarande restriktionerna att plockas bort, bland andra de som gäller publiktak vid arrangemang och tillställningar. Vilka restriktioner finns då kvar?

Det finns fortfarande ett regelverk för trängsel och smittskydd som bland annat förenings- och fritidsverksamhet måste förhålla sig till. Se vår vägledning längre ner i denna nyhet. Vad som ska händer med dessa regler den 29 september nämnde inte Folkhälsomyndigheten och Regeringen i samband med pressträffen den 7 september. Folkhälsomyndigheten har dock meddelat i efterhand att dessa regler ska ses över under tiden fram till den 29 september och att fler besked kring detta kommer. När vi vet mer, så uppdaterar vi denna sida.

Du har ett fortsatt ansvar

Folkhälsomyndigheten har inte längre några allmänna råd riktade specifikt till idrotten, men alla individer och verksamheter har ett ansvar för att motverka smittspridning.

Som förening har ni fortfarande ansvar för att genomföra era träningar och aktiviteter på ett smittsäkert sätt.

Det är den enskildes ansvar att följa såväl de generella nationella rekommendationerna som den arrangerande föreningens anvisningar på plats.

Detta är särskilt viktigt om ni planerar att genomföra cuper, matcher och tävlingar. Kom ihåg att den tillfälliga covid-19-lagen fortfarande gäller, och att ni då måste beräkna antal deltagare, säkerställa att de håller avstånd till varandra, dokumentera smittskyddsåtgärder etc.

Information om detta finns samlad på bland annat Folkhälsomyndighetens webbplats, se länkar nedan. Där kan du läsa om vad som är viktigt att tänka på och hur ni kan planera era föreningsaktiviteter och träningar.

Länkar till information

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19
(Folkhälsomyndigheten)

Tillsynsvägledning för verksamheter
(Så tillämpar du covid 19-lagen när det behövs. Folkhälsomyndigheten)

Information om läger och cuper
(Utgångspunkter och förebyggande åtgärder, Folkhälsomyndigheten)
Tänk på att en cup kan räknas som en offentlig tillställning, beroende på omfattning.
Information om regelverket för allmänna sammankomster/offentliga tillställningar hittar du också på Länsstyrelsen Skånes hemsida.

För mer information om vilka åtgärder ni behöver vidta inför en tävling eller uppvisning, vänligen läs igenom Länsstyrelsens

Rekommendation om riskbedömning
(För evenemang och sammankomster som inte omfattas av covid-19-lagen. Folkhälsomyndigheten)

Vi stöttar er!

Kontakta oss gärna på fritid@ystad.se för en dialog och vid frågor, inför de aktiviteter och arrangemang ni planerar att anordna. 

Det går också bra att kontakta enheten för pandemitillsyn på Länsstyrelsen Skåne.
De nås på telefon 010-224 11 25, måndag – fredag kl. 10.00 – 12.00, eller e-post: pandemitillsyn.skane@lansstyrelsen.se

Publicerad 2021-06-04, Uppdaterad 2021-09-08