Fritid för funktionsnedsatta

Fritid för personer med funktionsnedsättning.

Fritidsprogrammet är en samlad information med alternativa aktiviteter som ett komplement till samhällets övriga utbud. Programmet innehåller även information om mötesplatser och aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer. Programmet ges ut tre gånger per år i samverkan mellan LSS-verksamheterna i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad.

Läs mer om fritidsprogrammet här.

Näckros

Publicerad 2022-12-05, Uppdaterad 2023-04-20