Så lånar du

Så lånar du utrustning och prylar på fritidsbiblioteket.

Att låna prylar på fritidsbiblioteket är enkelt – och gratis. 

Personal på plats hjälper dig att hitta utrustningen du söker. Vid utlåning uppger du bara ditt namn och telefonnummer.

I Fritidsbibliotekets allmänna villkor kan du läsa mer om vad som gäller.

Vanliga frågor och svar

Här kan du läsa mer om hur fritidsbiblioteket funkar


Hur länge får jag låna utrustningen?

Lånetiden är max tre (3) månader.

I Fritidsbibliotekets allmänna villkor kan du läsa mer om vad som gäller.

Kostar det något att låna?

Nej, allt är gratis. Alltid!

I Fritidsbibliotekets allmänna villkor kan du läsa mer om vad som gäller.

Kan jag göra ett omlån?

Absolut! Kontakta oss så löser vi det.

I Fritidsbibliotekets allmänna villkor kan du läsa mer om vad som gäller.

Kan det bli förseningsavgifter?

Nej, fritidsbiblioteket hanterar inte pengar.
Vi litar också på att du lämnar tillbaka utrustningen i tid.

I Fritidsbibliotekets allmänna villkor kan du läsa mer om vad som gäller.

Finns det någon åldersgräns för att låna?

Nej, alla får låna. Men om det gäller utrustning med viss skaderisk, som till exempel slalomskidor och liknande, så vill vi ha målsmans godkännande.

I Fritidsbibliotekets allmänna villkor kan du läsa mer om vad som gäller.

Vad händer om något jag lånat går sönder?

Det betyder att prylarna och utrustningen har använts så långt det är möjligt, i stället för att de har samlat damm i ett förråd.

Men vi förutsätter givetvis att du har använt utrustningen som den är tänkt att användas. Kom in till oss med det som har gått sönder, så ser vi om det går att spara reservdelar innan vi lämnar det vidare till återvinningen.

I Fritidsbibliotekets allmänna villkor kan du läsa mer om vad som gäller.

Var kommer prylarna och utrustningen ifrån?

Privatpersoner, organisationer och företag har skänkt allt som finns att låna på fritidsbiblioteket.

Vi sysslar med återbruk och köper inte in någon utrustning annat än i undantagsfall.

I Fritidsbibliotekets allmänna villkor kan du läsa mer om vad som gäller.

Vem är ansvarig om jag skadar mig på lånad utrustning?

Vi lånar ut prylarna och utrustningen i befintligt skick. Låntagaren ansvarar själv för att se till att den är rätt inställd och fungerar som den ska.

Fritidsbiblioteket går regelbundet igenom utrustningen, men vi kan aldrig garantera full funktionalitet. Det betyder att lån sker på egen risk.

I Fritidsbibliotekets allmänna villkor kan du läsa mer om vad som gäller.

Hur skänker jag prylar jag inte längre använder?
Vilka personuppgifter sparar ni när jag lånar?

Vi sparar endast namn och mobilnummer.
Om du inte har ett svenskt mobilnummer så sparar vi din e-postadress.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i integritetspolicyn.

 

Integritetspolicy

Fritidsbiblioteket hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

De personuppgifter som du lämnar när du lånar sport- eller fritidsutrustning av Fritidsbiblioteket kommer att användas för att hantera ditt/dina lån. Behandlingen är nödvändig för att Fritidsbiblioteket ska kunna fullgöra det avtal som uppkommer mellan dig som låntagare och Fritidsbiblioteket när du lånar. Personuppgifterna kommer att sparas under lånetiden och upp till högst sex (6) månader efter att utrustningen har lämnats tillbaka.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är huvudmannen för det lokala Fritidsbiblioteket. Kontaktuppgifter hittar du på Ystad kommuns webbsida (fritidsbiblioteket).

Som registrerad har du rätt att begära ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter om dig som hanteras av fritidsbiblioteket. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas. Du kan även invända mot eller begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få dina uppgifter flyttade enligt bestämmelser om s k dataportabilitet. Vänd dig till Fritidsbiblioteket om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter eller har frågor om hur Fritidsbiblioteket behandlar dina personuppgifter.

Om du tycker att personuppgiftsbehandlingen är felaktig och har synpunkter på den kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet på området.

Observera att Fritidsbiblioteket har rätt att neka utlån om låntagaren inte tillhandahåller ovan nämnda personuppgifter.

Publicerad 2023-02-06, Uppdaterad 2024-04-18