Vi förbereder för nytt verksamhetssystem

Kulturskolan inför ett nytt digitalt verksamhetssystem – en digital lärplattform för kultur- och musikskolor.

Vi inför systemet successivt under våren 2022, och det ska vara klart för användning i samband med höstterminsstarten 2022. 

Vi har skickat ut information om det nya systemet till alla elever och vårdnadshavare, och kommer senare att kontakta dem som i dag står i kö. 

Med anledning av systembytet är även e-tjänsten för nya anmälningar till våra kurser tillfälligt avstängd. Anmälan kommer att öppna igen i god tid inför höstterminen 2022.

Viktig information till vårdnadshavare med barn på Kulturskolan
Hur fungerar det nya systemet och vad jag göra som vårdnadshavare?

Publicerad 2022-02-24, Uppdaterad 2022-03-04