Ystad Marina och dess satsning på den marina miljön i Östersjön.

Under våren och sommaren 2013 genomförde Ystads kommun den sista ombyggnadsetappen i småbåtshamnen. Vi byggde om gästhamnen och i samband med detta så uppförde vi också en spolplatta med tillhörande reningsverk och en latrintömningsstation. Ett projekt som delfinansierats genom ett LOVA-bidrag.


När vi projekterade ombyggnaden av småbåtshamnen i Ystad kändes det naturligt att också satsa på miljön. Vi startade med att uppföra ett miljöhus för både gästhamn och båtägare. Vi införde tunnor med källsortering på Gröningen och tittade på vår energiförbrukning. Vi vill också slå ett slag för den marinamiljön och den påfrestning som utsläpp från småbåtar har på denna.

Vi fokuserade på två områden:

Att möjliggöra för latrintömning av småbåtar, både för de båtar som har sin hemvist i vår småbåtshamn men även för de som gästar oss i gästhamnen. Tömning av båtar till havs bidrar till att haven blir övergöda, kväve och fosfor är de stora bovarna. Vi hoppas att med vår investering och er hjälp att vi gemensamt kan bidra till att dessa utsläpp kan minskas.

Det är helt gratis att använda sugtömningsstationen i hamnen.

Det är helt gratis att använda sugtömningsstationen i hamnen.

Att bidrag till att utsläppen av tungmetaller minskas. Båtbottenfärger har traditionellt innehållit tungmetaller som bly och koppar, färgerna användes för att förhindra påväxt av havstulpaner och dyl. Dagens färger är miljövänligare men miljövänligast är så klart att inte måla alls! Genom att anlägga spolplatta med tillhörande reningsverk så hoppas vi bidra till att färre båtägare bottenmålar sina båtar, då man genom ett enkelt lyft med den stationära pelarsvängkranen och en snabb tvättning av båten har samma effekt som med dyr målning av båtbotten. En annan positiv sak är att med en nytvättad båt så minskas bränsleförbrukningen. När du tvättat bort påväxten så minskas vattenmotståndet och till följd av detta minskas bränsleförbrukningen och utsläppen av koldioxid minskas, både börsen och naturen vinner!

De eventuella färgrester som lossnar när man tvättar tar vi hand om i reningsverket och när reningsprocessen är klart så lämnar vi in restprodukten som farligt avfall på närmsta återvinningscentral.

Tvättning av båt på spolplattan i november 2014

För att ytterligare bidrag till att minska behovet av att måla så har en tjänst för havstulpanvarning tagits fram. Havstulpanprojektet är sedan 2001 ett samarbete mellan Skärgårdsstiftelsen, Länsstyrelsen i Stockholm, Informationscentralen för Egentliga Östersjön samt Håll Sverige Rent. Syftet med projektet är att undersöka och sprida information om när havstulpanerna sätter sig, för att genom tvättning av båtbotten möjliggöra för båtägare att slippa använda giftig båtbottenfärg. Det finns nu i projektet fasta havstulpanobservatörer från Ystad hela vägen upp till Umeå och som båtägare kan man kostnadsfritt få mail eller sms när det är dags att tvätta i respektive område.

Projektet är delfinansierat till 50 % genom ett LOVA-bidrag på 888 000 kr.

Publicerad 2023-11-12, Uppdaterad 2024-06-19