Covid-19 och Fritidens åtgärder

Så hanterar fritidsavdelningen coronapandemin. Information om hur verksamheterna påverkas och de anpassningar som görs. (Nyheten uppdateras löpande)


Fritidsavdelningens verksamheter har sedan våren 2020 gjort stora anpassningar med hänsyn till coronapandemin. Läget kan förändras snabbt, men här listar vi de större förändringarna. 

Samtliga verksamheter arbetar löpande med att hitta nya lösningar för att kunna bedriva verksamheten i annan form och möta sina målgrupper på ett säkert och bra sätt.

För att hålla dig uppdaterad om detaljer, besök gärna respektive verksamhets hemsida.


Ystad Arena Bad

Ystad Arena Bad är tillsvidare stängt för allmänheten.
Badet håller öppet för skolor samt föreningsverksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare. Sommarsimskolan kommer som vanligt att bedrivas på badet samt på Nybrostrandsbadet.

Ystad Arena Bads hemsida

Ystad Arena hallar samt kommunens övriga idrottsanläggningar 

Anläggningarna hålls stängda tillsvidare, men är öppna för föreningar med verksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare samt för träning och matcher på elitnivå.

Mer information och detaljer

Sandskogens idrottsplats

Verksamheten fortgår om än i begränsad omfattning. Här anpassar respektive förening sin verksamhet utifrån sina riktlinjer.

Ungdomens Hus och mötesplatserna

Här erbjuds flera olika aktiviteter – digitalt och utomhus. Vissa är bokningsbara, för att begränsa antalet personer.

För mötesplatserna i Sövestad, Köpingebro, Löderup och Svarte planeras det pop-up-träffar utomhus under den tid som återstår av vårterminen.

Lokalerna på Ungdomens Hus och mötesplatserna stängda för att minska risken för smittspridning, men en plan för att kunna öppna upp stegvis framöver håller på att tas fram. Håll utkik efter ny information.

Ungdomens Hus hemsida

Kulturskolan

På Kulturskolan har verksamheten anpassats löpande under pandemin utefter hur restriktioner och rekommendationer ser ut. Det innebär en hel del begränsningar i verksamheten och restriktioner på de individuella kurserna.

Enskild undervisning i instrument/sång för samtliga åldrar sker på plats på Kulturskolan. 

Gruppundervisningen i bildkonst, teater och kreativ teknik är igång. I övrigt avvaktar man smittspridningsläget innan beslut kan tas om hur övrig gruppverksamhet kan starta upp.

Kulturskolans hemsida

Kontoret på Piparegränd

De besök vår administrativa personal tar emot på Piparegränd 3 måste bokas i förväg, för att begränsa antalet personer i lokalerna. Kontakta fritid@ystad.se för att ordna eventuella möten, hämtning/lämning av taggar och nycklar etc.

Marietorps naturskola

Den del av verksamheten som bedrivs utomhus erbjuds även fortsättningsvis till de skolklasser som anmält sig. Istället för de program som normalt genomförs inomhus i Marietorps lokaler vid Marinan, så erbjuds skolorna olika utomhuspass. Dessa genomför Marietorps personal tillsammans med klasserna på skolgården eller annan plats utomhus i Ystad.

 

Publicerad 2020-10-29, Uppdaterad 2021-05-06