Simundervisning i förskoleklass – så här funkar den

Information till vårdnadshavare med barn i förskoleklass.

Det är inte bara barnen som har många tankar och känslor när de börjar i förskoleklass. Även vårdnadshavare kan känna oro. Det kan kännas som en utmaning att skicka sitt barn till badet, där någon annan är ansvarig för säkerheten.

För att det ska kännas tryggare vill våra simlärare informera om vad ditt barn gör här hos oss en gång i veckan under läsåret.


Lek och utmaning – mot vattenvana

Vi strävar efter att alla elever ska få en god vattenvana, så att de känner sig trygga i vattnet under hela läsåret. Simskolan bedrivs i begränsade grupper i vår multibassäng, där vi kan anpassa djupet genom att justera botten i bassängen. Under de första lektionerna är vi noga med att alla ska bottna ordentligt, samtidigt som vi genom lek utmanar de barn som tycker att det är jobbigt att bli blöta i ansiktet. Vi bygger upp vattenvana under höstterminen, samtidigt som vi väver in övningar som leder till själva simningen.


Simkunnighet och simmärken

När det kommer till simningen är vi noga med att bentag och armtag ska utföras korrekt, innan eleverna räknas som simkunniga. Om man lär in felaktiga simtag i tidig ålder får man leva med detta resten av livet.

Vårt mål är att så många som möjligt i varje klass blir simkunniga. Målet är däremot inte att ett fåtal elever ska ta så många simmärken som möjligt. Simmärkena används som delmål i undervisningen, sen är ni i familjen välkomna till badet för att köpa simmärkena i receptionen, när det finns tillfälle. Om du är osäker på vilket simmärke ditt barn har klarat, så kan vi kolla upp det i vår planeringspärm.


Individuella förutsättningar får styra

Tack vare att vi i Ystads kommun har simundervisning redan i förskoleklasserna, så kommer många av eleverna att bli simkunniga. När tillräckligt många i varje klass klarar att simma hela längder i multibassängen (16,67 meter) så brukar vi göra om grupperna och flytta ut simundervisningen i vissa grupper till motionsbassängen.


Säkerhet och trygghet

Vi är alltid två simlärare, och till vår hjälp finns pedagogerna i varje klass. Om simningen inte fungerar i motionsbassängen får eleven flytta tillbaka till den trygga multibassängen. Det kan kännas läskigt med kallare och djupare vatten. Simlärarna har alltid en strikt ordning på eleverna när de befinner sig på djupt vatten, och de lär sig att hålla avstånd till kompisarna för säkerhetens skull.

En extra trygghet är även det drunkningslarm vi har i motionsbassängen, vilket är programmerat att larma om ett större föremål ligger stilla i bassängen i mer än 10 sekunder.


Vad händer sen, i årskurs 1?

Efter året i förskoleklass, med utbildade simlärare, tas simundervisningen över av skolornas lärare när barnet börjat årskurs 1. Under sommaren mellan förskoleklass och årskurs 1 kan den årliga sommarsimskolan vara ett viktigt inslag i ditt barns utveckling mot simkunnighet. Om du är osäker på om ditt barn bör gå sommarsimskola eller ej, så är du välkommen att kontakta Ystad Arena Bad enligt nedan.


Kontakt och frågor

Om du som vårdnadshavare vill kontakta simlärarna angående simundervisningen eller något annat som berör besöket på Ystad Arena Bad, så är du välkommen att maila ystadarena.bad@ystad.se

Vi hoppas att denna information ger dig större insikt i och gör att du känner dig trygg med ditt barns simundervisning!


Med vänliga hälsningar
Simlärarna på Ystad Arena Bad

barn som simmar i bassäng

Publicerad 2020-09-08, Uppdaterad 2021-05-04