Fyrfack_for_Webbplatsen_2023.jpg

Ystads kommun inför fyrfackskärl

 

Vi vet att fler återvinner mer när kärlen finns nära hemmet – och närmare än din egen tomt kommer vi inte. Gör återvinningen till en riktig kärl-lek. För dig, din kommun och vår värld.

 

 

 

Halvvägs där med fyrfackskärl

Ungefär hälften av småhusen i Ystads kommun har fått de nya fyrfackskärlen – nu börjar förberedelserna med att införa dem i resten av kommunen.

De som fick de nya kärlen i första etappen var Ystad centralort (exklusive gamla staden/centrum) och några av de omkringliggande tätorterna, som Svarte, Källesjö, Hedeskoga, Stora Herrestad, Köpingebro och delar av Nybrostrand. I etapp 2, som planeras till våren 2025, ingår övriga tätorter, landsbygden och Ystad gamla staden/centrum.

Under sommaren och hösten 2024 gör avfallsenheten en inventering av adresser och områden där insatser behöver göras för att det ska gå att införa de nya fyrfackskärlen. Berörda fastighetsägare kommer att bli kontaktade. Om du tror att din fastighet bör ingå i inventeringen, mejla oss på fyrfack@ystad.se. 

Alla fastighetsägare som ingår i etapp 2 får framåt vintern mer information om när och hur de nya kärlen sätts ut. Några hushåll, som kräver särskilda lösningar, kommer eventuellt att få vänta till efter etapp 2 innan de får kärl för återvinning vid sin fastighet.

 

Två moderna kärl med fyra fack i varje

Du kan tänka på fyrfackskärlen som en egen återvinningsstation i lagom storlek precis utanför din dörr. När det är dags för tömning behöver du bara placera dina kärl med handtagen utåt vid tomtgränsen. Smidigt, eller hur?

 

Kärl 1

Kärl 1 töms varannan vecka. Här sorteras restavfall (162 liter), matavfall (118 liter), färgade glasförpackningar (30 liter) och tidningar (60 liter).

 

Kärl 2

Kärl 2 töms var fjärde vecka. Här sorteras pappersförpackningar (155 liter), plastförpackningar (155 liter), ofärgade glasförpackningar (30 liter) och metallförpackningar (30 liter).

Kärlindelning

Förbered plats för dina kärl
  • På tömningsdagen ska kärlen stå vid tomtgränsen eller annan överenskommen plats.
  • För att det enkelt ska gå att dra ut och ställa tillbaka kärlen vid tömning måste det vara plats mellan och runt kärlen. En uppställningsplats för båda kärlen ska därför vara minst 1,8 x 1 meter. Har du även ett trädgårdskärl så behövs ytterligare 90 cm.
  • Se till att det är en platt, hårdgjord yta där kärlen står och längs dragvägen.
  • Tänk på framkomligheten, inga buskage eller träd ska vara i vägen.
  • Det får inte finnas några trösklar, trappsteg eller nivåskillnader längs dragvägen.
 
Kärlens mått

Bredd: 77 cm
Djup: 91 cm
Höjd: 110 cm (184 cm med öppet lock)

 

Det tredje hjulet

Fyrfackskärlen har ett tredje hjul som gör dem lättare att flytta, så länge de står på bra underlag. Om kärlen står med handtaget inåt kan det tredje hjulet vara låst på tömningsdagen, men om kärlen står med handtagen utåt ska det tredje hjulet vara olåst på tömningsdagen.

Så ser det ut i sopbilen

Varje fack i sopbilen har en motsvarighet i sopkärlet. För att sorterat material ska hållas isär finns det fyra fack i kärlet och fyra fack i bilen. Kärl 1 töms varannan vecka, och kärl 2 töms var fjärde vecka. I olika sopbilar, såklart.

Vanliga frågor och svar


Vad kostar det?

År 2024 kostar ett helårsabonnemang med två fyrfackskärl 3625 kr inkl. moms: Avfallstaxa Ystads kommun

När kommer kärlen?

De nya fyrfackskärlen kommer huvudsakligen att införas i två etapper. Ca 4000 hushåll fick de nya fyrfackskärlen i mars 2024. En andra etapp planeras till våren 2025. Alla fastighetsägare som ingår i etapp 2 får framåt vintern mer information om när och hur kärlbytet går till. Några hushåll, som kräver särskilda lösningar, kommer eventuellt att få vänta till efter etapp 2 innan de får kärl för återvinning vid sin fastighet.

Vilka ska få fyrfackskärl?

De nya fyrfackskärlen kommer att införas i en- och tvåbostadshusen i kommunen, inklusive fritidshusen. Enstaka fastigheter och områden där det inte går att införa fyrfackskärl, kommer att få andra lösningar.

Jag bor i en samfällighet, får vi också fyrfackskärl?

Nej, det finns andra lösningar för samfälligheter med gemensam avfallslösning. Läs mer på ystad.se/forpackningar.

Jag bor i flerbostadshus, får vi också fyrfackskärl?

Nej, de erbjuds endast till en- och tvåbostadshushåll. Det finns andra lösningar för boende i flerbostadshus. Läs mer på ystad.se/forpackningar

Kan vi få fyrfackskärl till mitt företag?

Nej, de erbjuds endast till en- och tvåbostadshushåll. Det finns andra lösningar för företag. Läs mer på ystad.se/forpackningar.

Måste jag ha fyrfackskärl?

Enligt regeringsbeslut från 2022 ska alla hushåll ha fastighetsnära insamling av förpacknings- och matavfall. I Ystad innebär det att en- och tvåbostadshusen i första hand ska ha fyrfackskärl. Enstaka fastigheter och områden där det inte går att införa fyrfackskärl, kommer att få andra lösningar.

Måste jag ha båda kärlen?

Ja, för att kunna sortera förpackningar och matavfall vid fastigheten, som regeringen har beslutat om, behövs båda kärlen.

Kan jag dela kärl med grannen?

Delad glädje är dubbel glädje! Under förutsättning att kärlen inte blir överfyllda kan två eller tre hushåll dela på ett abonnemang med fyrfackskärl. En annan förutsättning är att båda kärlen ska tömmas från samma adress.

Hur ofta töms kärlen?

Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 töms var fjärde vecka.

Varför har ni valt den indelningen på kärlen?

Fördelningen är väl genomtänkt och baserad på andra kommuners erfarenheter av systemet. Det är ca 75 kommuner som redan har systemet och många av dem har haft det i över 10 år och har hunnit testa och ändra efter kommuninvånarnas behov. Den indelning vi har valt är densamma som många andra kommuner har landat i.

Även om kärl 1 töms oftare än kärl 2, så ligger plast och papper i de stora facken i kärl 2 och det är därmed större volym som kan hanteras än om dessa fraktioner legat i de små facken i kärl 1. Skrymmande plast- och pappersförpackningar kan hushållen fortsätta att lämna på återvinningsstation, vid behov. Mat- och restavfall finns det däremot ingen annanstans att lämna än i kärlet vid fastigheten.

Kan jag ha sommarhämtning av de nya fyrfackskärlen?

Ja, om man har ett fritidshus och bara är här under sommaren kan man ha abonnemang med sommarhämtning för de nya fyrfackskärlen.

Kan jag ha månadshämtning av de nya fyrfackskärlen?

Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 töms var fjärde vecka. Det går inte att ha tömningar oftare eller mer sällan.

Slipper jag åka till återvinningsstationen nu?

Ja, nästan. Skrymmande förpackningar ska fortfarande lämnas på återvinningsstationen. Om du har mycket avfall av en viss fraktion kan du även i fortsättningen behöva åka till återvinningsstationen med det som inte får plats i kärlen.

Vad händer med avfallet?

Både tidningar och förpackningar av glas, metall, papper och plast återvinns. Matavfall blir till biogas och biogödsel, medan restavfallet förbränns i en process där värmen tas tillvara.

Publicerad 2023-03-01, Uppdaterad 2024-05-27

Kontakta oss

Tekniska avdelningens kundservice
Telefon: 0411-57 77 77
(måndag–fredag kl. 9–12)
E-post: tekniska@ystad.se

Kundservice för fyrfack
Telefon: 0411-57 77 74
(måndagar kl. 9-12)
E-post: fyrfack@ystad.se

Ansök om att dela kärl

Intresserad av att dela kärl med en granne? Ladda ner vår blankett för att läsa villkoren, samt ansöka: Blankett för att ansöka om gemensam avfallsbehållare 

Plastminimerare

Får du inte plats med plasten? Nu kan du hämta ut en plastminimerare som komprimerar dina mjukplastförpackningar, hos Tekniska avdelningen på Koppargatan 7 i Ystad.

 

Skapa rum för dina fyrfackskärl

Grönskande spaljé av järn

Med armeringsnät och klätterväxter kan du skapa ett grönt rum för dina sopkärl.

 

Formsatt staket

Har du redan ett staket runt din tomt? Då kan den här lösningen med formsatt staketet som löper bakom sopkärlen vara en idé.

 

Lucka i en grön vägg

För den som har en häck runt tomten kan alternativet med en öppning för sopkärlen vara en bra lösning.

Utskick 1 om fyrfackskärl

I juni 2023 skickade vi ut en folder med information om det kommande införandet av fyrfackskärl till alla villa- och fritidshushåll i Ystads kommun. Här hittar du utskicket som Pdf: Mer kärl-lek i Ystad

Utskick 2 om fyrfackskärl

Här hittar du den folder som skickades ut i januari 2024 till de abonnenter som skulle få fyrfackskärl i mars 2024: Snart kommer dina fyrfackskärl!

Sorteringsguide

Vill du veta mer om hur du ska sortera i dina fyrfackskärl? Ta en titt i vår broschyr Sorteringsguide för fyrfackskärl.