Globala målen näringsliv

"FNs hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer"

Numera finns en egen sida för vårt koncept: Ystadmodellen

Ett koncept initierat av oss på Marknad och Näringsliv, Ystads kommun för företag och organisationer med hållbarhet som en integrerad del av sin business och företagsutveckling medvetet eller omedvetet. Ystads kommun tillsammans med Tillväxt Syd är navet i paraplyet ”FNs hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer”

Syfte

Ett paraply för företag och organisationer med hållbarhet som en integrerad del av sin business och företagsutveckling medvetet eller omedvetet.

Ystads kommun är tillsammans med Tillväxt Syd, navet i konceptet "FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer"

Mål

Initiativet kom från Ystads kommuns marknad & näringslivsenhet våren 2018.

Vår intension var och är att skapa förutsättningar för näringslivet i linje med kommunala mål och visioner. Att hitta drivet och visa på möjligheter i linje med hållbarhetsmålen.

Målet med konceptet är att skapa förutsättningar för ett blomstrande näringsliv genom att visa på områden där man kan hitta konkurrenskraft, ekonomisk vinning, nya affärer, kompetensförsörjning, vara steget före, bidra till generationsmålet och arbeta i linje med FNs hållbarhetsmål Agenda 2030.

Att visa exempel på företag som genom att arbeta med FNs hållbarhetsmål ökat sin tillväxt och lönsamhet.

Vi skapar tillsammans ett skyltfönster mot Skåne, Sverige och världen.

 

Globala målen näringsliv

Publicerad 2021-08-06, Uppdaterad 2023-08-18

Kontakt

Näringslivsenheten
Företagslots
0411-57 80 00

Adress:
Gamla Rådhuset, Stortorget

#globalamålennäringsliv #ystadmodellen #ageralokalttänkglobalt