Hamnen_2_1.jpg

Hamnstaden etapp 1

Planens syfte är att omvandla området från hamnverksamhet till en centrumstadsdel för boende och verksamheter som är integrerad med stadskärnan. Planen syftar också till att maximera byggrätter samtidigt som den ska skapa förutsättningar för en god stadsmiljö. Planen ska möjliggöra anläggande av välfungerande infrastruktur samt allmänna platser som bidrar till en höjd kvalité för stadsdelen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Malin Hading, mejla malin.hading@ystad.se 

 

 

Publicerad 2021-09-29, Uppdaterad 2023-08-29

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress: 
Tobaksgatan 11, Ystad