Rektor F-6 Källan skola i Ystad

Om arbetsplatsen

Kultur- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, gymnasium, fritid och kultur i Ystad. Hos oss jobbar ungefär 1300 fantastiska medarbetare som tillsammans bidrar till de som vi finns till för.

Våra förskolor och grundskolor har ledstjärnan "Tillsammans lyfter vi", och innebörden är att vi alltid kan göra ytterligare insatser för att våra barn och elever ska lyckas och att vi blir bättre tillsammans.

Källan är en nybyggd för- och grundskola med verksamhet från förskola till årskurs 6. Källan ligger centralt placerad i den östra delen av Ystad stadskärna, bara ett stenkast från Ystad Arena och badhuset. När Källan skulle byggas så var tanken att Källan skulle skapa tillgängliga och inspirerande lärmiljöer. I dag när Källan står på plats kan vi se att det har lyckats.

På skolan finns plats för 350 elever och på på förskolan ca 130 barn. Idag går det ca 290 fantastiska elever på skolan med varierad kulturell och social bakgrund, en fantastisk mångfald som berikar vår vardag.

Arbetsuppgifter

Som rektor i Ystads kommun är du en av skolans viktiga pedagogiska ledare och har det yttersta ansvaret för en trygg och inspirerande studiemiljö. Du har även ansvar för att undervisningen håller en god och hög kvalité samtidigt som den ständigt utvecklas.

Det ingår i ditt uppdrag som rektor att ge lärarna rätt förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt. Det innebär bland annat att lärarna kontinuerligt ska ges möjlighet att dela med sig av sin kunskap och lära av varandra för att utveckla undervisningen.

I det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet ska du som rektor, utifrån en nulägesanalys identifiera verksamhetens utvecklingsbehov och tillsammans med dina medarbetare genomföra förbättringsinsatser i syfte att utveckla undervisning, trygghet och studiero på skolan.

Som rektor i Ystads kommun förväntas du styra skolans organisation så att resurserna används effektiv och på ett sätt som gör att elevernas behov möts. Du ingår i en rektorsgrupp som består av 9 rektorer med ansvar för grundskola som träffas varje vecka. Denna grupp fungerar som en viktig del i vårt kollegiala lärande och utgör ett stöd till dig i ditt uppdrag som rektor. Andra stödfunktioner som finns att tillgå är ex. HR-avdelning, ekonomer, utvecklingsenhet, jurist.

Du har ett övergripande ansvar för verksamhetens mål och resultat, dess elever och personal samt för budget, uppföljning och ekonomi i balans. Som rektor ansvarar du för hela skolans systematiska utvecklings- och kvalitetsarbetet.

Din profil

Du har en lärarutbildning samt pedagogisk erfarenhet, gärna från arbete med elever i årskurs F-6. Vi vill även att du har erfarenhet av ledarskap.

Meriterande är erfarenhet som skolledare samt fullgjord rektorsutbildning.

Som rektor i Ystads kommun är det viktigt att du har ett strukturerat arbetssätt och att du kan arbeta systematiskt vad gäller kvalitetsarbete och arbetsmiljö. Du är en person som söker nya perspektiv och idéer för att stimulera förändring och du tar verksamhetens framtida och nuvarande behov i beaktning när beslut fattas.

Som ledare strävar du efter att etablera trovärdighet och det kommer naturligt för dig att skapa samarbete med personer på olika nivåer i organisationen.

Du är en närvarande chef som lyssnar effektivt på andra och förmedlar information tydligt och enkelt. Ditt ledarskap grundar sig i tillitsbaserad styrning där du visar stor tilltro till dina medarbetares kunskaper, engagemang och vilja att lyckas med sitt uppdrag.

Som rektor ska du ha förmåga att se samband och kunna dra logiska slutsatser utifrån begränsad och ibland komplex information. För att lyckas med ditt uppdrag är du utvecklingsorienterad och håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning. Du har en god förmåga att skapa struktur i verksamheten.

Du behöver vara en kommunikativ ledare med förmåga att skapa goda relationer med medarbetare, elever, vårdnadshavare samt med övriga professioner inom Ystads kommun och med externa samarbetspartners.

Vi ber dig att reservera följande datum för intervju: Intervju 1 (digital) den 19 maj. Intervju 2 (fysisk) den 25 maj, reservera tid mellan 08.00-12.30.

Övrigt

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.

Ystads kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer. Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare. Hos oss är heltid en rättighet. Det innebär att alla medarbetare som anställs hos oss tillsvidare har rätt till heltid och deltidsarbete är en möjlighet om det fungerar för verksamheten. Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.

Vår värdegrund Bättre Tillsammans kännetecknas av fyra ord som tydligt summerar vad vi som arbetsgivare står för; Mod, Tillit, Delaktighet och Professionalitet.

Observera att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit. Vi ber dig därför söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta hanteringen av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.

All försäljning i samband med rekryteringsprocessen undanbedes vänligen.

Läs mer

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum: 2022-05-15
Referensnummer: 22-150
Ansök

Anställningsvillkor

Tjänsteort: Ystad
Antal tjänster: 1

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: 2022-08-01

Tidsbegränsning:

Varaktighet:

Arbetstid:

Schema:

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Lön & förmåner

Lön: Månadslön

Ersättning:

Förmåner:

Kontaktpersoner

A