Biträdande rektor

Om arbetsplatsen

Kultur- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, gymnasium, fritid och kultur i Ystad. Hos oss jobbar ungefär 1300 fantastiska medarbetare som tillsammans bidrar till de som vi finns till för.

Vill du vara med och bygga en skola med fokus på elevernas kunskaper, deras trygghet och på långsiktig hållbarhet? Är du en pedagogisk ledare?

Rektorsområdet Område Väster består av tre mindre skolor med oceaner av möjligheter -Svarte, Hedeskoga och Sövestad. Skolorna ligger norr om Ystad. Svarteskolan och Sövestad skola är F-6-skolor och skolan i Hedeskoga är en F-2-skola. Totalt går här ca 400 elever med ca 50 anställda.

Skolområdets fokus framåt är att etablera gemensamma strukturer för vår verksamhet som även tar hänsyn till de enskilda enheternas behov. Att finna synergieffekter inom området och utveckla roller för att förenkla hanteringen av vår vardag. Det gäller även för områdets ledning där vi arbetar för ett hållbart ledarskap. Skolområdet har en gemensam ledningsgrupp som idag består av rektor samt bitr. rektorer. Hur den på sikt kommer att utvecklas är något vi gemensamt tar ansvar för.

Nu behöver vi dig som är intresserad av att axla personalansvaret för skolenheten i Svarte. Skolan är en F-6-skola med ca 250 elever och 25 anställda. Skolan har ett eget elevhälsoteam som består av speciallärare, skolsköterska, kurator och skolpsykolog. Som biträdande rektor ingår du i elevhälsoteamet. Skolområdet har även en gemensam skoladministratör samt lärsamordnare som bland annat hanterar it- och fastighetsfrågor.

Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.

Ystads kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer. Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare.

Vår värdegrund Bättre Tillsammans kännetecknas av fyra ord som tydligt summerar vad vi som arbetsgivare står för; Mod, Tillit, Delaktighet och Professionalitet. Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid. Ystad kommuns alla medarbetare arbetar efter värdegrunden- Bättre tillsammans!

Arbetsuppgifter

Arbetet som biträdande rektor kommer att ha pedagogiskt fokus med personalansvar för lärare mot F-6 samt fritidshemmet. Du följer upp skolans olika arbetslag, inklusive fritidshemmet. Du håller även i APT-träffar med den personalgrupp du har ett personalansvar för.

Utöver personalansvaret för skolan i Svarte kommer du även att ansvara för elevhälsan för hela skolområdet. Det medför att du och ledningen får god kunskap och en samlad bild över områdets elevhälsoarbete. Som biträdande rektor ingår man även i skolans pedagogiska utvecklingsgrupp.

Eftersom skolledningen består av flera biträdande rektorer är samarbetet viktigt för att skolområdet ska kunna stå för likvärdighet och vi-känsla. Vi arbetar för att sätta de strukturer vi har skapat. Att bygga skola betyder att man inte har några färdiga svar utan att man behöver vara flexibel.

Din profil

Du behöver vara utbildad och legitimerad lärare med god pedagogisk insikt. Du behöver ha arbetat som lärare på grundskolan, företrädesvis på låg- och mellanstadiet. Du behöver ha erfarenhet av skolledning med personalansvar i tjänsten och du ska ha arbetat som biträdande rektor. Meriterande är att du redan genomgått det statliga rektorsprogrammet.

Kunskaper om specialpedagogik och elevhälsa är något du behöver ha skaffat dig under dina år inom skolan. För att kunna arbeta i en verksamhet som befinner sig i en utvecklingsfas krävs ett stort mått av flexibilitet och god samarbetsförmåga. Vi behöver en team-människa som kan vara både coachande och tillitsfull i sitt ledarskap. Du behöver ha god social förmåga och vara lyhörd i kontakt med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du behöver vara bra på att uttrycka dig i tal och skrift och arbetet kräver ett stort mått av självständighet och initiativförmåga.

Tillsammans behöver vi skapa det som behövs för den goda skolan vilket kräver att du är strukturerad, systematisk och strategisk. När det gäller det pedagogiska uppdraget så behöver du ha en tydlig pedagogisk vision och kan vara kreativ och nytänkande. Hur ser du på skolans uppdrag och hur tänker du att man ska arbeta för att nå framgång? Det vill vi att du berättar om i din ansökan. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker en tydlig ledare med helhetssyn och gott omdöme.

Övrigt

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.

Ystads kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer. Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare. Hos oss är heltid en rättighet. Det innebär att alla medarbetare som anställs hos oss tillsvidare har rätt till heltid och deltidsarbete är en möjlighet om det fungerar för verksamheten. Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.

Vår värdegrund Bättre Tillsammans kännetecknas av fyra ord som tydligt summerar vad vi som arbetsgivare står för; Mod, Tillit, Delaktighet och Professionalitet.

Observera att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit. Vi ber dig därför söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta hanteringen av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.

All försäljning i samband med rekryteringsprocessen undanbedes vänligen.

Läs mer

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum: 2022-05-19
Referensnummer: 22-209
Ansök

Anställningsvillkor

Tjänsteort: Ystad
Antal tjänster: 1

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: 2022-08-11

Tidsbegränsning:

Varaktighet:

Arbetstid:

Schema:

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Lön & förmåner

Lön: Månadslön

Ersättning:

Förmåner:

Kontaktpersoner

A